HKG16 (ARP-OCT) EK ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เริ่มต้นที่ 14999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿14,999

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-/ท่าน

 

 


บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380(มีจอทุกที่นั่ง)
สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay

หมุนกังหัน สักการะเทพเจ้าแชกง / ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony Of Light

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

16 – 18 เมษายน 2561

16,999

ราคาโปรโมชั่น

ไม่มีราคาเด็ก

ราคาโปรโมชั่น

ไม่มีราคาเด็ก

5,000

22 - 24 เมษายน 2561

16,999

5,000

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561

19,999

5,000

10 – 12 พฤษภาคม 2561

15,999

5,000

17 – 19 พฤษภาคม 2561

15,999

5,000

24 – 26 พฤษภาคม 2561

15,999

5,000

27 – 29 พฤษภาคม 2561

14,999

5,000

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561

15,999

5,000

07 – 09 มิถุนายน 2561

15,999

5,000

14 – 16 มิถุนายน 2561

15,999

5,000

21 – 23 มิถุนายน 2561

15,999

5,000

28 – 30 มิถุนายน 2561

15,999

5,000

06 – 08 กันยายน 2561

14,999

5,000

13 – 15 กันยายน 2561

15,999

5,000

20 – 22 กันยายน 2561

15,999

5,000

04 – 06 ตุลาคม 2561

16,999

5,000

11 – 13 ตุลาคม 2561

16,999

5,000

18 – 20 ตุลาคม 2561

16,999

5,000

25 – 27 ตุลาคม 2561

16,999

5,000

Visitors: 333,999