HKG15 (MAR-OCT) CX ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน เริ่มต้นที่ 14999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿14,999

เซินเจิ้น จูไห่มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก
ช่วงการเดินทาง
มีนาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-/ท่าน

 

 

-โชว์สุดอลังการ หยวนหมิงหยวน
-ทานอาหาร...มื้อพิเศษ "เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง"
-The Paris!!Macao

วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เวเนเซี่ยน - แก้ชงวัดแชกง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay
ช้อปปิ้งถนนนาธาน+หล่อหวู่

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

01 – 04 มีนาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX703 (20.00-21.55)

14,999

14,999

14,999

3,500

15 - 18 มีนาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

16 - 19 มีนาคม 2561

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.15-00.05)

15,999

15,999

15,999

3,500

17 - 20 มีนาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

15,999

3,500

07 – 10 เมษายน 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

07 – 10 เมษายน 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

17,999

17,999

16,999

3,500

12 – 15 เมษายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

21,999

21,999

21,999

3,500

13 - 16 เมษายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

21,999

21,999

21,999

3,500

21 - 24 เมษายน 2561
**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

16,999

16,999

15,999

3,500

21 - 24 เมษายน 2561
**BUS 2**

ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)

15,999

15,999

14,999

3,500

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

04 – 07 พฤษภาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

05 – 08 พฤษภาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

12 – 15 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

12 – 15 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

18 – 21 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

18 – 21 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

19 - 22 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

19 - 22 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

25 - 28 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

25 - 28 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

26 - 29 พฤษภาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

08 – 11 มิถุนายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

14,999

14,999

13,999

3,500

09 – 12 มิถุนายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

14,999

14,999

13,999

3,500

15 – 18 มิถุนายน 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

15 – 18 มิถุนายน 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

16 - 19 มิถุนายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

23 – 26 มิถุนายน 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

23 – 26 มิถุนายน 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

06 – 09 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

07 – 10 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

13 – 16 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

14 – 17 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

20 – 23 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

21 – 24 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

27 – 30 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

28 – 31 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

03 – 06 สิงหาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

03 – 06 สิงหาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

04 - 07สิงหาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

10 – 13 สิงหาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

10 – 13 สิงหาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,999

17,999

16,999

3,500

11 - 14 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

17 - 20 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

18 – 21  สิงหาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

24 - 27 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

25 – 28 สิงหาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

25 – 28 สิงหาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

01 – 04 กันยายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

14,999

14,999

13,999

3,500

08 – 11 กันยายน 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

08 – 11 กันยายน 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

14 – 17 กันยายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

15 – 18 กันยายน 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

21 – 24 กันยายน 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

21 – 24 กันยายน 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

15,999

15,999

14,999

3,500

22 – 25 กันยายน 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

22 – 25 กันยายน 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

15,999

15,999

14,999

3,500

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

15,999

15,999

14,999

3,500

06 – 09 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

14,999

14,999

13,999

3,500

13 – 16 ตุลาคม 2561

**BUS 1**

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,999

17,999

16,999

3,500

13 – 16 ตุลาคม 2561

**BUS 2**

ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)

17,999

17,999

16,999

3,500

19 – 22 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

16,999

16,999

15,999

3,500

20 – 23 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

16,999

16,999

15,999

3,500

26 – 29 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

16,999

16,999

15,999

3,500

27 – 30 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

16,999

16,999

15,999

3,500

 

 

 
Visitors: 333,929