HKG12 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 18999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿18,999

ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
มีนาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 18,999.-/ท่าน

 

 

 

-สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธ์ ของฮ่องกง

-แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า

The Venetian > วัดอาม่า > เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล > วิหารเซนต์ปอล
> ขึ้นกระเช้านองปิ้ง 360 องศา > ไหว้พระใหญ่ลันเตา > ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse Bay
> หมุนกังหัน ขอโชคลาภ วัดเเชกงหมิว > ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
> ย่านจิมขาจุ่ย ถนนนาธาน

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ห้อง

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

3-5 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

10-12 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

17-19 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

23-25 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

24-26 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

5 – 7 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,999

22,999

21,999

5,500

11 – 13 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

23,999

23,999

22,999

5,500

14 – 16 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

25,999

25,999

24,999

5,500

27 – 29 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

11 – 13 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX767 (02.00-04.00)

19,999

19,999

18,999

5,500

12 – 14 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

18 – 20 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

25 – 27 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

07 – 09 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

29 – 31 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

04 – 06 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

25 – 27 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

14 – 16 กันยายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

 

 


 • HKG001EK.jpg
  HKG001_EK_JUN-AUG18 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3มิติ 3วัน2คืน ไฮไลท์ สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิวขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสช้อ...
  ราคาขาย ฿8,999

 • HKG001_RJ_head.jpg
  HKG001_RJ_JAN-APR18 3D2N ไฮไลท์ สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิวขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนา...
  ราคาขาย ฿9,999

 • HKG01_CX_head.jpg
  HKG01_CX_MAR-AUG18 3D2N ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิวขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ช้อปปิ้งจุใจกับ...
  ราคาขาย ฿11,900

 • HKG02 _CX_Head.jpg
  HKG02_CX_MAY-AUG18 3D2N ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้า...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG02 _RJหัว.jpg
  HKG02_RJ_APR-DEC18 3D2N ไฮไลท์ «นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน «นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ « ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • hkg03cx_nw_ner.jpg
  HKG03_CX_MAY-AUG18 3D2N ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG03-RJหัว.jpg
  HKG03_RJ_MAY-OCT18 3D2N ไฮไลท์ «นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน « นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน ...
  ราคาขาย ฿16,900

 • HKG05 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน.jpg
  ฮ่องกงลันเตา ดิสนีย์แลนด์4วัน2คืน ช่วงการเดินทางมีนาคม 2561-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว ชมโชว์แสงสี SYMPHONY OF LIGHT (ราคาเริ่ม...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG06 (MAR-OCT) ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน CX.jpg
  ฮ่องกงลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืนช่วงการเดินทางมีนาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 15,900.-/ท่าน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์- ขึ้นสู่ยอดเขา Victor...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG07 (MAY-SEP) ฮ่องกง หวานใจ 2วัน1คืน TG.png
  หวานใจ ฮ่องกง2 วัน 1 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 13,456.-/ท่าน -ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน -ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall-ขอพรไหว...
  ราคาขาย ฿13,456

 • HKG08 (MAR-OCT) CX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ฮ่องกง ลันเตาดิสนีย์ พีคแทรม3 วัน 2 คืนพักโรงแรม 4 ดาวช่วงการเดินทางมีนาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขา "วิคตรอเรีย พีค"-เต็มอิ่มกับเครื่...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG09EK-edit04_bn.jpg
  HKG09_EK_MAY-JUL18 3D2N ไฮไลท์ นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิวขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ช้อปปิ้งจุใจก...
  ราคาขาย ฿12,900

 • HKG09 (MAY-OCT) HX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ดิสนีย์ นองปิงฮ่องกง 3วัน2คืนเที่ยวเน้นๆดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวันช่วงการเดินทางพฤษภาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 16,999.-/ท่าน เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - A SYMPHONY OF LIGHTSCITY ...
  ราคาขาย ฿16,999

 • HKG11 (APR-OCT) EK ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน.png
  ฮ่องกงลันเตา ดิสนีย์แลนด์3วัน2คืนช่วงการเดินทาง เมษายน 2561-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน *เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่*พิเศษ!!นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค*หมุน...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG13 (JUL-AUG) EK HKG SUMMER SALE 3D2N.jpg
  HKG13 (JUL-AUG) EK HKG SUMMER SALE 3D2N กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of LightsFree Day อิสระตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน **ไม่มีไกด์ ไม่มีรถโค้ช**เขาวิคตรอเรีย - รีพัลส์เบย...
  ราคาขาย ฿13,999

 • HKG14 (JUL-SEP) EK HKG SHOPPING 3D2N.jpg
  HKG14 (JUL-SEP) EK HKG SHOPPING 3D2N กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Ladies Marketวัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA - A SYMPHONY OF LIGHTSฟรีอิสระที่ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน - กร...
  ราคาขาย ฿12,999

 • HKG15 (MAR-OCT) CX ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน.jpg
  เซินเจิ้น จูไห่มาเก๊า4 วัน 3 คืนเที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึกช่วงการเดินทางมีนาคม-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-/ท่าน -โชว์สุดอลังการ หยวนหมิงหยวน-ทานอาหาร...มื้อพิเศษ "เป๋าฮ...
  ราคาขาย ฿14,999

 • HKG16 (ARP-OCT) EK ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์3 วัน 2 คืนช่วงการเดินทางเมษายน-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-/ท่าน บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380(มีจอทุกที่นั่ง)สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay หมุนกังหัน ส...
  ราคาขาย ฿14,999

 • HKG17 (MAY-SEP) CX ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.png
  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์3วัน2คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม -ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 15,999.-/ท่าน สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bayเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย -ชมวิวสูงที่สุด ณ ...
  ราคาขาย ฿15,999

 • HKG19 (JUN-SEP) EK ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน.png
  ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่3 วัน 2 คืนพิเศษ...เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่งช่วงการเดินทางมิถุนายน - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999.-/ท่าน -โชว์สุดอลังการ หยวยหมิงหยวน-สักการะเทพเจ...
  ราคาขาย ฿9,999

 • HKG20 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน.png
  ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่3 วัน 2 คืนพิเศษ...เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่งช่วงการเดินทางมีนาคม-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มที่ 10,999.-/ท่าน -ช้อปปิ้งสุดมันส์!!ถนนนาธาน-โชว์สุดอลังการ หยวนหมิ...
  ราคาขาย ฿10,999

 • HKG26 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน.jpg
  HKG26 : HKG LANTAU SZX ZHU MFM 4D3N ช่วงการเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มที่ 12,999.-/ท่าน แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊าขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ ห...
  ราคาขาย ฿12,999

 • HKG27 (MAR-JUL) CX ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician 4 วัน.jpg
  ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า4 วัน 3 คืนช่วงการเดินทางมีนาคม - กรกฏาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 13,999.-/ท่าน สุดคุ้ม!!เที่ยว 4 เมือง ช้อปปิ้งจัดเต็มชมหอไอเฟลจำลอง THE PARISIAN ชมโชว์...
  ราคาขาย ฿13,999

 • HCX12 Hongkong Summer Sale 2018.jpg
  HCX12ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศาไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท หาดรีพลัสเบย์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเร...
  ราคาขาย ฿14,888

 • HCX13 HKG MFM ZUH3D2N.jpg
  HCX13:ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน ฮ่องกง ไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียนผูกด้ายแดงหาเนื้อคู่ช้อปปิ้งถนนนาธานมาเก๊า โบถส์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม เดอะเวเนเซี่ยนจูไห่ ว...
  ราคาขาย ฿11,888

 • EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ non.jpg
  EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน (1) v สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงv ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมายv ขอโชค ขอลาภ แก้...
  ราคาขาย ฿14,900

 • EASY HONGKONG - NGONGPING non.jpg
  EASY HONGKONG - NGONGPING 3D2N (CX) APR-OCT'18 - update 7-5-18 v สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงv ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามา...
  ราคาขาย ฿15,900

 • EASY HONGKONG - MACAU non.jpg
  EASY HONGKONG - MACAU 3D2N (CX) APR-SEP'18- Update 7-5-18 v สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์v ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องก...
  ราคาขาย ฿16,900

 • EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ non.jpg
  EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) JUN-SEP'18-Update 7-5-18 v ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ตศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมายv ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชงที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน)...
  ราคาขาย ฿15,900

 • EASY LOVELY FLY TO MACAU non.jpg
  EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D2N (FD) JAN-JUN'18 v สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์v ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล...
  ราคาขาย ฿6,900

 • EASY POPULAR IN MACAU non.jpg
  EASY POPULAR IN MACAU 3D2N (FD) JUL-DEC'18 (2) vสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์v ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้...
  ราคาขาย ฿6,900

 • GTHKGEK01.jpg
  ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น1. ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่2. พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3...
  ราคาขาย ฿9,991

 • GT-HKG-HX01.jpg
  ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping1. ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล)2. ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์)3. ...
  ราคาขาย ฿16,991

 • GT-HKG-FD07.jpg
  ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น1.เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม2.นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์3.อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL...
  ราคาขาย ฿10,991

 • GT-HKG-CX12.jpg
  สบาย พาเพลิน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน 1. สนุกกับเครื่องเล่น ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์2. เที่ยว 2 เมือง 2 วัฒนธรรม3. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง... วัดแชกง หรือ วัดกังหัน4....
  ราคาขาย ฿15,991

 • GT-HKG-EK09.jpg
  สบาย พาช้อป ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ!!!! 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์ ทัวร์ สบาย พาช้อป ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ!!!!1.ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา2.ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่...
  ราคาขาย ฿11,991

 • GT-HKG-CX09.jpg
  ฮ่องกง ไหว้พระ สบาย สบาย 3วัน 2คืน ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1.ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์2. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิง...
  ราคาขาย ฿16,991

 • GTHKGEK02.jpg
  VIP HONG KONG 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์ ทัวร์ VIP HONGKONG1.นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล2.ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาด...
  ราคาขาย ฿29,900

 • GT-CNXHKG-FD03.jpg
  บินตรงเชียงใหม่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์1.อิสระฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)2.ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย3.ไหว้พระขอพรก...
  ราคาขาย ฿18,991

 • HKGCNX-FD04.jpg
  บินตรงเชียงใหม่ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน 1. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์2. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย3. ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์4....
  ราคาขาย ฿17,991

 • GT-CNXHKG-FD02.jpg
  บินตรงเชียงใหม่ฮ่องกง มาเก๊า สุดค้ม 3วัน 2คืน ไฮไลท์ทัวร์ สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก1. ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงจุดชมวิว วิคตอเรียพีค2. ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที...
  ราคาขาย ฿18,991

 • GT-MFM-NX02.jpg
  มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3วัน 2คืน ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่...
  ราคาขาย ฿7,991

 • GT-MFM-FD03.jpg
  มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน 2คืน ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1.เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”2.ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต3.ไหว้พระขอพรว...
  ราคาขาย ฿10,991

 • GT-MFM-FD12.jpg
  WOW! NEW MACAO โชว์อลังการ 3D 3วัน 2คืน ไฮไลท์ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 1.สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่2.ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสา...
  ราคาขาย ฿6,991

 • GT-MFM-FD09.jpg
  มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน ไฮไลท์ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 1.สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่2.ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงา...
  ราคาขาย ฿7,991

 • BT-HKG008_CX.jpg
  BT-HKG008_CX_JUN-SEP18 ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านอนปิง ไฮไลท์ อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว สักการะเจ้าแม่กว...
  ราคาขาย ฿16,900

 • SMHK06_CX ฮ่องกง-เที่ยวสายบุญ-ไหว้พระ-5-วัด-อิสระเต็มวัน_AG.png
  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด อิสระเต็มวัน - ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์ -วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ-วัดแชกงหมิว ขอพรเพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคลให้กับช...
  ราคาขาย ฿13,888

 • SMHK05_CXฮ่องกง-เที่ยวสายบุญ-ไหว้พระ-5-วัด-3วัน-2คืน-CX-agent.png
  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด นมัสการ พระใหญ่ทินถ่าน ณวัดโปหลิน พร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเ...
  ราคาขาย ฿16,900

 • SMHK04_CX ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-4-เมืองเที่ยวคุ้ม-CX-agent.png
  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม -ชม โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Grooveที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก-ชม ความอลังการของ THE VENETIAN MACAUสุดหรู- นมัสการขอ พรอ...
  ราคาขาย ฿12,900

 • HKG-CX001.jpg
  เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน •ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ •ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงช...
  ราคาขาย ฿16,900

 • MFM-FD003.jpg
  มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน •สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ •ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่&rdq...
  ราคาขาย ฿7,900

 • MFM-FD004.jpg
  สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน • สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาว...
  ราคาขาย ฿12,900

 • GO1MFM-FD002.jpg
  มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน • เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” • ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่อง...
  ราคาขาย ฿11,900
Visitors: 291,881