HKG07 (MAY-SEP) ฮ่องกง หวานใจ 2วัน1คืน TG เริ่มต้น 13456.-/ท่าน

ราคาขาย
฿13,456

หวานใจ ฮ่องกง
2 วัน 1 คืน
ช่วงการเดินทาง
พฤษภาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 13,456.-/ท่าน

 

-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall
-ขอพรไหว้พระ!!พระใหญ่ลันเตา,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

04 – 05 พฤษภาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

13 – 14 พฤษภาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

01 – 02 มิถุนายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

02 – 03 มิถุนายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

10 – 11 มิถุนายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

22 – 23 มิถุนายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

23 – 24 มิถุนายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

24 – 25 มิถุนายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

30 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

01 – 02 กรกฎาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

06 – 07 กรกฎาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

08 – 09 กรกฎาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

14 – 15 กรกฎาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

15 – 16 กรกฎาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

22 – 23 กรกฎาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

04 – 05 สิงหาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

05 – 06 สิงหาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

17 – 18 สิงหาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

18 – 19 สิงหาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

24 – 25 สิงหาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

25 – 26 สิงหาคม 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

31 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

01 – 02 กันยายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

07 – 08 กันยายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

08 – 09 กันยายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

14 – 15 กันยายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

15 – 16 กันยายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

21 – 22 กันยายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

22 – 23 กันยายน 2561

13,456

13,456

12,456

3,000

 

 

Visitors: 327,342