HKG06 (MAR-OCT) CX ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน เริ่มต้นที่ 15900.-/ท่าน

ราคาขาย
฿15,900

ฮ่องกง
ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
มีนาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 15,900.-/ท่าน

 

 

- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์
- ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง
- สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
-ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

10 - 12 มีนาคม 2561

ขาไป   CX654 (15.15-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

15,900

15,900

14,900

5,000

16 - 18 มีนาคม 2561

ขาไป  CX654  (15.15-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

16,900

16,900

15,900

5,000

17 – 19 มีนาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.45)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,900

16,900

15,900

5,000

24 – 26 มีนาคม 2561

ขาไป   CX654 (14.55-18.45)

ขากลับ CX617 (21.20-23.10)

16,900

16,900

15,900

5,000

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561

ขาไป   CX654 (15.15-18.50)

ขากลับ CX703 (19.50-21.45)

17,900

17,900

16,900

5,000

06 – 08 เมษายน 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX617 (21.35-23.30)

20,900

20,900

19,900

5,000

12 – 14 เมษายน 2561

ขาไป    CX618 (12.00-16.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.30)

23,900

23,900

22,900

6,500

04 – 06 พฤษภาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

12 – 14 พฤษภาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

01 – 03 มิถุนายน 2561

ขาไป    CX654 (15.15-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

22 – 24 มิถุนายน 2561

ขาไป    CX654 (15.15-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

06 – 08 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX617 (21.35-23.30)

17,900

17,900

16,900

5,000

13 – 15 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

14 – 16 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

20 – 22 กรกฎาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

03 – 05 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

10 – 12 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900

19,900

18,900

5,000

11 – 13 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900

19,900

18,900

5,000

17 – 19 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

24 – 26 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

25 – 27 สิงหาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

01 – 03 กันยายน 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

07 – 09 กันยายน 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

08 – 10 กันยายน 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

21 – 23 กันยายน 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

06 - 08 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

12 – 14 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900

19,900

18,900

5,000

19 – 21 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

20 – 22 ตุลาคม 2561

ขาไป    CX654 (14.55-18.50)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900

17,900

16,900

5,000

 

Visitors: 327,693