HKG05 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน

ราคาขาย
฿17,900

ฮ่องกง
ลันเตา ดิสนีย์แลนด์
4วัน2คืน

ช่วงการเดินทาง
มีนาคม 2561-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน

 

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว

ชมโชว์แสงสี SYMPHONY OF LIGHT

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

07 – 10 มีนาคม 2561

ขาไป    HX762 (03.30-07.05)

ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

18,900

18,900

17,900

5,500

14 - 17 มีนาคม 2561

ขาไป    HX762 (03.30-07.05)

ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

18,900

18,900

17,900

5,500

13 – 16 เมษายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

26,900

26,900

25,900

6,500

20 – 23 เมษายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

26 -29 เมษายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

21,900

21,900

20,900

5,500

27 – 30 เมษายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

6,500

04 – 07 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

11 – 14 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

18 – 21 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

25 – 28 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

01 – 04 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

08 – 11 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

15 – 18 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

22 – 25 มิถุนายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

06 – 09 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

13 – 16 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

20 – 23 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

26 – 29 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX762 (04.40-09.00)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

6,500

27 – 30 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

6,500

03 – 06 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

10 – 13 สิงหาคม 2561

**Bus 1**

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

5,500

10 – 13 สิงหาคม 2561

**Bus 2**

ขาไป    HX762 (04.40-09.00)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

5,500

17 – 20 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

24 – 27 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

07 – 10 กันยายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

14 – 17 กันยายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

21 – 24 กันยายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

12 – 15 ตุลาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

21,900

21,900

20,900

5,500

 

 

 


 • HKG07 (MAY-SEP) ฮ่องกง หวานใจ 2วัน1คืน TG.png
  หวานใจ ฮ่องกง2 วัน 1 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 13,456.-/ท่าน -ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน -ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall-ขอพรไหว...
  ราคาขาย ฿13,456

 • HKG02 _CX_Head.jpg
  HKG02_CX_MAY-AUG18 3D2N ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้า...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG02 _RJหัว.jpg
  HKG02_RJ_APR-DEC18 3D2N ไฮไลท์ «นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน «นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ « ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • HKG03-RJหัว.jpg
  HKG03_RJ_MAY-OCT18 3D2N ไฮไลท์ «นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน « นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน ...
  ราคาขาย ฿16,900

 • HKG09 (MAY-OCT) HX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ดิสนีย์ นองปิงฮ่องกง 3วัน2คืนเที่ยวเน้นๆดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวันช่วงการเดินทางพฤษภาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 16,999.-/ท่าน เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - A SYMPHONY OF LIGHTSCITY ...
  ราคาขาย ฿16,999

 • EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ non.jpg
  EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) JUN-SEP'18-Update 7-5-18 v ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ตศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมายv ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชงที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน)...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG06 (MAR-OCT) ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน CX.jpg
  ฮ่องกงลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืนช่วงการเดินทางมีนาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 15,900.-/ท่าน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์- ขึ้นสู่ยอดเขา Victor...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG11 (APR-OCT) EK ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน.png
  ฮ่องกงลันเตา ดิสนีย์แลนด์3วัน2คืนช่วงการเดินทาง เมษายน 2561-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน *เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่*พิเศษ!!นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค*หมุน...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG09EK-edit04_bn.jpg
  HKG09_EK_MAY-JUL18 3D2N ไฮไลท์ นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิวขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ช้อปปิ้งจุใจก...
  ราคาขาย ฿12,900

 • HKG08 (MAR-OCT) CX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ฮ่องกง ลันเตาดิสนีย์ พีคแทรม3 วัน 2 คืนพักโรงแรม 4 ดาวช่วงการเดินทางมีนาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขา "วิคตรอเรีย พีค"-เต็มอิ่มกับเครื่...
  ราคาขาย ฿17,900

 • BT-HKG008_CX.jpg
  BT-HKG008_CX_JUN-SEP18 ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านอนปิง ไฮไลท์ อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว สักการะเจ้าแม่กว...
  ราคาขาย ฿16,900

 • HKG-CX001.jpg
  เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน •ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ •ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงช...
  ราคาขาย ฿16,900

 • HKG17 (MAY-SEP) CX ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.png
  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์3วัน2คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม -ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 15,999.-/ท่าน สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bayเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย -ชมวิวสูงที่สุด ณ ...
  ราคาขาย ฿15,999

 • HKG13 (JUL-AUG) EK HKG SUMMER SALE 3D2N.jpg
  HKG13 (JUL-AUG) EK HKG SUMMER SALE 3D2N กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of LightsFree Day อิสระตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน **ไม่มีไกด์ ไม่มีรถโค้ช**เขาวิคตรอเรีย - รีพัลส์เบย...
  ราคาขาย ฿13,999

 • HKG16 (ARP-OCT) EK ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน.jpg
  ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์3 วัน 2 คืนช่วงการเดินทางเมษายน-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-/ท่าน บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380(มีจอทุกที่นั่ง)สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay หมุนกังหัน ส...
  ราคาขาย ฿14,999

 • SMHK04_CX ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-4-เมืองเที่ยวคุ้ม-CX-agent.png
  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม -ชม โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Grooveที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก-ชม ความอลังการของ THE VENETIAN MACAUสุดหรู- นมัสการขอ พรอ...
  ราคาขาย ฿12,900

 • EASY HONGKONG - NGONGPING non.jpg
  EASY HONGKONG - NGONGPING 3D2N (CX) APR-OCT'18 - update 7-5-18 v สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงv ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามา...
  ราคาขาย ฿15,900

 • EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ non.jpg
  EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน (1) v สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงv ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมายv ขอโชค ขอลาภ แก้...
  ราคาขาย ฿14,900

 • HKG14 (JUL-SEP) EK HKG SHOPPING 3D2N.jpg
  HKG14 (JUL-SEP) EK HKG SHOPPING 3D2N กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Ladies Marketวัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA - A SYMPHONY OF LIGHTSฟรีอิสระที่ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน - กร...
  ราคาขาย ฿12,999

 • SMHK05_CXฮ่องกง-เที่ยวสายบุญ-ไหว้พระ-5-วัด-3วัน-2คืน-CX-agent.png
  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด นมัสการ พระใหญ่ทินถ่าน ณวัดโปหลิน พร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเ...
  ราคาขาย ฿16,900

 • SMHK06_CX ฮ่องกง-เที่ยวสายบุญ-ไหว้พระ-5-วัด-อิสระเต็มวัน_AG.png
  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด อิสระเต็มวัน - ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์ -วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ-วัดแชกงหมิว ขอพรเพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคลให้กับช...
  ราคาขาย ฿13,888

 • HCX12 Hongkong Summer Sale 2018.jpg
  HCX12ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน2คืน โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศาไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท หาดรีพลัสเบย์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเร...
  ราคาขาย ฿14,888

 • hkg03cx_nw_ner.jpg
  HKG03_CX_MAY-AUG18 3D2N ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N.png
  HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัดสนุกสุดเหวี่ยงที่ ดิสนีย์แลนด์เมนูพิเศษ!!ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง อัตราค่าบริการ กำหนดการเดิน...
  ราคาขาย ฿16,999
Visitors: 327,693