HKG02 (OCT-MAY) FD มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน เริ่มต้นที่ 15,999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿15,999

HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 15,999.-/ท่าน

 


เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณ THE PARISIAN MACAO
นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก
พิเศษ2. พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย
(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

14 - 16 ตุลาคม 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

28 - 30 ตุลาคม 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

03 - 05 พฤศจิกายน 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

11 - 13 พฤศจิกายน 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560

15,999

15,999

14,999

3,500

03 - 05 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

10 - 12 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

16 - 18 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

17 - 19 มีนาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

23 - 25 มีนาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

24 - 26 มีนาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

20 - 22 เมษายน 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

21 - 23 เมษายน 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

04 - 06 พฤษภาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

11 - 13 พฤษภาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

12 - 14 พฤษภาคม 2561

16,999

16,999

15,999

3,500

18 - 20 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

19 - 21 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

25 - 27 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

26 - 28 พฤษภาคม 2561

15,999

15,999

14,999

3,500

 

 

Visitors: 268,039