HKG01 (NOV-MAY) FD มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน เริ่มต้นที่ 9,999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿9,999

มาเก๊า จูไห่
เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก
ช่วงการเดินทาง
พฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 9,999.-/ท่าน

 

มื้อพิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง/เป๋าฮื้อ/ไวน์แดง

ขอพรไหว้พระ วัดแชกงหมิว

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้า)

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

02-05 พฤศจิกายน 2560

9,999

9,999

9,999

4,500

04-07 พฤศจิกายน 2560

9,999

9,999

9,999

4,500

09-12 พฤศจิกายน 2560

9,999

9,999

9,999

4,500

11-14 พฤศจิกายน 2560

9,999

9,999

9,999

4,500

16-19 พฤศจิกายน 2560

10,999

10,999

10,999

4,500

18-21 พฤศจิกายน 2560

10,999

10,999

10,999

4,500

23-26 พฤศจิกายน 2560

10,999

10,999

10,999

4,500

25-28 พฤศจิกายน 2560

10,999

10,999

10,999

4,500

30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560

10,999

10,999

10,999

4,500

31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61

19,999

19,999

18,999

5,500

11-14 มกราคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

25-28 มกราคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

01-04 กุมภาพันธ์ 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

03-06 มีนาคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

08-11 มีนาคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

10-13 มีนาคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

15-18 มีนาคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

16-19 มีนาคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

17-20 มีนาคม 2561

12,999

12,999

11,999

4,500

22-25 มีนาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

23-26 มีนาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

24-27 มีนาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61

13,999

13,999

12,999

4,500

19-22 เมษายน 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

20-23 เมษายน 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

21-24 เมษายน 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61

14,999

14,999

13,999

4,500

03-06 พฤษภาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

10-13 พฤษภาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

11-14 พฤษภาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

12-15 พฤษภาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

17-20 พฤษภาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

18-21 พฤษภาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

19-22 พฤษภาคม 2561

13,999

13,999

12,999

4,500

 

 

 

 

Visitors: 267,982