TPE003_SL_APR-OCT18 15,900.-

TPE003_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N

เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว
ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา Taipe 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิปดี + เสต็กจารน้อน + SEAFOOD 


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

01 พ.ค. 61

05 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

04 พ.ค. 61

08 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

11 พ.ค. 61

15 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

18 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

25 พ.ค. 61

29 พ.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

01 มิ.ย. 61

05 มิ.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

08 มิ.ย. 61

12 มิ.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

15 มิ.ย. 61

19 มิ.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

29 มิ.ย. 61

03 ก.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

06 ก.ค. 61

10 ก.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

13 ก.ค. 61

17 ก.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

03 ส.ค. 61

07 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

07 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

10 ส.ค. 61

14 ส.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

17 ส.ค. 61

21 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

24 ส.ค. 61

28 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

07 ก.ย. 61

11 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

14 ก.ย. 61

18 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

21 ก.ย. 61

25 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

25 ก.ย. 61

29 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

28 ก.ย. 61

02 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

02 ต.ค. 61

06 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

05 ต.ค. 61

09 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

09 ต.ค. 61

13 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

12 ต.ค. 61

16 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

16 ต.ค. 61

20 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

19 ต.ค. 61

23 ต.ค. 61

30

17,900

17,900

17,500

4,000

23 ต.ค. 61

27 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

 

ราคาขาย
฿15,900
จำนวน:

 • TPE03.jpg
  TPE03 Flower Festival 5D3N [FEB-MAR 2018] ชมความสวยงามของดอกซากุระ ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อนั่งรถไฟโบราณ , อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน , วัดเหวินหวู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไ...
  ราคาขาย ฿15,777

 • TPE09.jpg
  TPE09 Paradise In TAIWAN 4D3N [JAN - MAR 2018] พักโรงแรมหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว "บิน 5 ดาวสะสมไมล์ 50%"นั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน , ช้อปปิ้งตลาดเซียเหมินติงล่องเรือทะเลสาป...
  ราคาขาย ฿21,900

 • TPE12.jpg
  TPE12 - (JAN-APR'18) FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เส้นทางโรแมนติกชมซากุระ สะสมไมล์ 50 % พักหรูระดับ 5 ดาวเที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ว , ข้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet สัมผัสธรรมชาติ Cing...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE13.jpg
  TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR Full Service สายการบิน 5 ดาว พักหรู 5 ดาวแช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืนวัดไดซานซื่อ , วัดพระดังซัมจั๋ง , วัดเหวินวู่ , อุทยานแห่งชาติอาลีซานอุทยานแห่งชาติ...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE14.jpg
  TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR Full Service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก บินหรู 5 ดาว ไหว้พระขอพร , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ชมธรรมชาติ , อุทยาน เย่หลิวนั่งกระเช้าเหมาคง ,...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE15.jpg
  TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , หยางเหมิงซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถังซัมจั๋งล่องทะเลสาปสุริยัน...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE20.jpg
  TPE20 TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N BY CI สงกรานต์นี้ เที่ยวไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พักหร 5 ดาวแช่น้ำแร่สสวนตัว 1 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง , ชม 2 อุทยาน อาลีซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถัมซัมจ...
  ราคาขาย ฿31,777

 • TPE01-BR LONG.jpg
  TPE01_BR_JAN-JUN18 ไทเป ไต้หวัน อยู่สบาย. . .5วัน ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทราสักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ชมอุทยานแห่งช...
  ราคาขาย ฿22,900

 • TPE02SL_0.jpg
  TPE02_SL_JAN-MAR18 ไทเป ไต้หวัน โปรน้องใหม่ ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทราสักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโ...
  ราคาขาย ฿15,900

 • TPE002SL.jpg
  TPE002_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทราสักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินร...
  ราคาขาย ฿14,900

 • TPE04SL.jpg
  TPE04_SL_APR_OCT18 Hello TAIPE 6วัน4คืน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืนชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่วล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมอุทยานอาลีซาน พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต...
  ราคาขาย ฿17,900

 • EASY PREMIUM IN TAIWAN [CI] 1040px.jpg
  EASY PREMIUM IN TAIWANบิน CI 5วัน4คืนเที่ยวครบ สุดคุ้มแช่น้ำแร่ พักโรงแรม 5 ดาว✔️11 - 15 เม.ย. 34,900 หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสบาบสุริยันจันทรา นั่ง...
  ราคาขาย ฿34,900

 • EASY LUXURY IN TAIWAN 1040px 1.jpg
  EASY LUXURY IN TAIWAN บิน CI 4วัน3คืน เที่ยวครบ สุดคุ้ม แช่น้ำแร่ พักโรงแรม 5 ดาว 14-17 เม.ย. 29,900 #18ที่ >>วันสงกรานต์<< หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ซีเหมินติงล...
  ราคาขาย ฿29,900

 • EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D 3N BY SL (APR-JUN) 13 FEB 18.jpg
  EASY BEAUTIFUL IN TAIWANบิน SL 5วัน3คืน ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ซีเหมินติงล่องเรือทะเลสบาบสุริยันจันทราวัดเหวินหวู่อุทยานเย่หลิวพิเศษ!! WIFI on BUS อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ...
  ราคาขาย ฿15,900
Visitors: 246,749