REP01_FD_JUL-JAN19  กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (JUN - OCT) 10,900.-

REP01_FD_JUL-JAN19

กำหนดการเดินทางวันที่ มิถุนายน - กันยายน 62

ราคาเริ่มต้น 10,900.-

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 

  อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

3 ส.ค.61

5 ส.ค.61

24

10,900

10,500

9,900

2,000

 

10 ส.ค.61

 12 ส.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

17 ส.ค.61

19 ส.ค.61

24

10,900

10,500

9,900

2,000

 

24 ส.ค.61

26 ส.ค.61

24

10,900

10,500

9,900

2,000

 

7 ก.ย.61

9 ก.ย.61

24

10,900

10,500

9,900

2,000

 

14 ก.ย.61

16 ก.ย.61

24

10,900

10,500

9,900

2,000

 

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

24

10,900

10,500

9,900

2,000

 

5 ต.ค.61

7 ต.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

13 ต.ค.61

15 ต.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

19 ต.ค.61

21 ต.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

26 ต.ค.61

28 ต.ค.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

2 พ.ย.61

4 พ.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

9 พ.ย.61

11 พ.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

16 พ.ย.61

18 พ.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

23 พ.ย.61

25 พ.ย.61

24

11,900

11,500

10,900

2,000

 

30 พ.ย.61

2 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

7 ธ.ค.61

9 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

8 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

14 ธ.ค.61

16 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

21 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

29 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

2,000

 

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

31 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

4 ม.ค.62

6 ม.ค.62

24

13,900

13,500

12,900

2,000

 

11 ม.ค.62

13 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

18 ม.ค.62

20 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

25 ม.ค.62

27 ม.ค.62

24

12,900

12,500

11,900

2,000

 

 

ราคาขาย
฿10,900
จำนวน:
Visitors: 341,005