MMR031_FD_MAY-AUG18 SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน (JAN-AUG) 6,900.-

MMR031_FD_JAN-AUG18

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน
ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวัดกุโสดอ

เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

      ตาราง วันเดินทาง ราคา SUPER SHOCKพม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน บิน FD

 

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

 

6 ม.ค.61

7 ม.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

12 ม.ค.61

13 ม.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

19 ม.ค.61

20 ม.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

26 ม.ค.61

27 ม.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

3 ก.พ.61

4 ก.พ.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

10 ก.พ.61

11 ก.พ.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

17 ก.พ.61

18 ก.พ.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

24 ก.พ.61

25 ก.พ.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

1 มี.ค.61

2 มี.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

3 มี.ค.61

4 มี.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

9 มี.ค.61

10 มี.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

 

 

17 มี.ค.61

18 มี.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

23 มี.ค.61

24 มี.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

 

 

31 มี.ค.61

1 เม.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

27 เม.ย.61

28 เม.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

 

5 พ.ค.61

6 พ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

6 พ.ค.61

7 พ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

12 พ.ค.61

13 พ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

18 พ.ค.61

19 พ.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

 

26 พ.ค.61

27 พ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

2 มิ.ย.61

3 มิ.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

 

8 มิ.ย.61

9 มิ.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

15 มิ.ย.61

16 มิ.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

22 มิ.ย.61

23 มิ.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

29 มิ.ย.61

30 มิ.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

 

7 ก.ค.61

8 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

13 ก.ค.61

14 ก.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

 

21 ก.ค.61

22 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

28 ก.ค.61

29 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

4 ส.ค.61

5 ส.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

11 ส.ค.61

12 ส.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

17 ส.ค.61

18 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

%MCEPASTEBIN%

ราคาขาย
฿6,900
จำนวน:
Visitors: 311,654