MMR031_FD_JUL-DEC18 SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน (JUL-DEC18) 6,900.-

MMR031_FD_JUL-DEC18

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน
ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวัดกุโสดอ

เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

      ตาราง วันเดินทาง ราคา SUPER SHOCKพม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน บิน FD

 

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

 

21 ก.ค.61

22 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

28 ก.ค.61

29 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

4 ส.ค.61

5 ส.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

11 ส.ค.61

12 ส.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

17 ส.ค.61

18 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

 

24 ส.ค.61

25 ส.ค.61

25

8,900

8,900

7,900

1,000

 

1 ก.ย.61

2 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

8 ก.ย.61

9 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

15 ก.ย.61

16 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

22 ก.ย.61

23 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

29 ก.ย.61

30 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

6 ต.ค.61

7 ต.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

27 ต.ค.61

28 ต.ค.61

25

8,900

8,900

7,900

1,000

 

3 พ.ย.61

4 พ.ย.61

25

8,900

8,900

7,900

1,000

 

10 พ.ย.61

11 พ.ย.61

25

8,900

8,900

7,900

1,000

 

17 พ.ย.61

18 พ.ย.61

25

8,900

8,900

7,900

1,000

 

23 พ.ย.61

24 พ.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

30 พ.ย.61

1 ธ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

1 ธ.ค.61

2 ธ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

8 ธ.ค.61

9 ธ.ค.61

25

8,900

8,900

7,900

1,000

 

14 ธ.ค.61

15 ธ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

15 ธ.ค.61

16 ธ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

21 ธ.ค.61

22 ธ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

 

22 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

%MCEPASTEBIN%

ราคาขาย
฿6,900
จำนวน:
Visitors: 330,337