MMR03_PG (MAY-SEP18) พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน 11,900.-

MMR03_PG_MAR-SEP18

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะลาบา + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

      ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG

 

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

 

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

25

12,900

12,500

11,900

2,000

 

24 ส.ค.61

26 ส.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

31 ส.ค.61

2 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

7 ก.ย.61

9 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

21 ก.ย.61

23 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

5 ต.ค.61

7 ต.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

12 ต.ค.61

14 ต.ค.61

25

12,900

12,500

11,900

2,000

 

19 ต.ค.61

21 ต.ค.61

25

12,900

12,500

11,900

2,000

 

2 พ.ย.61

4 พ.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

16 พ.ย.61

18 พ.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

23 พ.ย.61

25 พ.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

30 พ.ย.61

2 ธ.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

8 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

25

12,900

12,500

11,900

2,000

 

14 ธ.ค.61

16 ธ.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

21 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

 

28 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

25

12,900

12,500

11,900

2,000

 

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

25

13,900

13,500

12,900

2,000

 

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:
Visitors: 330,338