MMR012_FD_MAR-MAY18 9,999.-

MMR012_FD_MAR-MAY18

โปรสุขใจ บินไปกับแอร์เอเชีย [FD]
พม่า ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 4 ดาว
พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา สุดคุ้มม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์


 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน FD พักโรงแรม4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

23 มี.ค.61

25 มี.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

24 มี.ค.61

26 มี.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

30 มี.ค.61

1 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

31 มี.ค.61

2 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

7 เม.ย.61

9 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

12 เม.ย.61

14 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

13 เม.ย.61

15 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

14 เม.ย.61

16 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

15 เม.ย.61

17 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

 

21 เม.ย.61

23 เม.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

 

27 เม.ย.61

29 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

28 เม.ย.61

30 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

29 เม.ย.61

1 พ.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

 

ราคาขาย
฿9,999
จำนวน:

 • MMR01DD.jpg
  MMR01_DD_APR-SEP18 โปรสุดคุ้ม พัก 5 ดาว ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน วันธรรมดาน่าเที่ยวทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เสียมเรียมสักการะ 2 มหาบูชาสถานพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พิเศษ...
  ราคาขาย ฿7,900

 • MMR001_DD_JAN-JUN18 3D2N 8999.-.jpg
  เที่ยวพม่า!! ในราคา จิ้บๆ!!พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม3 วัน 2 คืนราคาเพียง 8,999.-กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า เจดี...
  ราคาปกติ ฿0
  ราคาขาย ฿8,999

 • MMR02SL.jpg
  MMR02_SL_JAN-JUN18 ไฮไลท์ ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เ...
  ราคาขาย ฿12,900

 • MMR002_SL_FEB-JUN18 4D3N 12900.-.jpg
  บินลัดฟ้าสู่พม่า... พาเที่ยวเนปิดอว์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินแขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน พิเศษ!! เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด4 วัน 3 คืน ราคาเพียง 12,900 .- กราบขอพรพระมหาเจดีย...
  ราคาปกติ ฿0
  ราคาขาย ฿12,900

 • MMR02 DD.jpg
  JT_MMR02_DD_JAN-MAY18 ไฮไลท์ ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์นมัสการพระนอนตาหวานสักการะ พระหินอ่อนณ วัดพระหินอ่อ...
  ราคาขาย ฿4,999

 • MMR03_PG_MAR-SEP18.jpg
  MMR03_PG_MAR-SEP18 ไฮไลท์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถานชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบ...
  ราคาขาย ฿11,900

 • MMR004_DD_5STAR_MAY-SEP18.jpg
  MMR04_DD_4STAR_JAN-APR18 ไฮไลท์ ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาสักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ข...
  ราคาขาย ฿11,900

 • MMR04 DD5.jpg
  MMR04_DD_5STAR_FEB-APR18 ไฮไลท์ ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาสักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ข...
  ราคาขาย ฿12,900

 • MMR04FD_BN.jpg
  MMR04_FD_5STAR_MAR-JUN18 ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี ฟรี!! นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวนขอพรเทพทันใจ พักหรู chatrium Hotel พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ...
  ราคาขาย ฿11,900

 • MMR004_DD_5STAR_MAY-SEP18.jpg
  MMR004_DD_5STAR_MAY-SEP18 โปรพม่า 5 ดาว ฟรี!!นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวนย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่งโปรโมชั่นพิเศษเฉ...
  ราคาขาย ฿11,900

 • MMR004_SL_5STAR_MAY-SEP18.jpg
  MMR004_SL_5STAR_MAY-SEP18 Thai Lion Air โปรจัดให้ พักหรู 5 ดาวทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง อั...
  ราคาขาย ฿11,900

 • MMR08_FD_FEB-AUG18 5D 20900.jpg
  ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วันย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์5 วัน ราคาเพียง 20,900 .-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมห...
  ราคาปกติ ฿0
  ราคาขาย ฿20,900

 • MMR012_DD_MAR-JUN18 3D2N 9999.-.jpg
  โปรประหยัด เที่ยวพม่า!!พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน3 วัน 2 คืนราคาเพียง 9,999.-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรมขอพรเทพทันใจ...
  ราคาปกติ ฿0
  ราคาขาย ฿9,999

 • MMR021PG.jpg
  MMR021_PG_JAN-JUN18 โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบา ๆ กับบางกอกแอร์เวย์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน พักหรู 4 ดาวพระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 3มหาบูชาสถานพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ช...
  ราคาขาย ฿11,900

 • MMR031.jpg
  MMR031_FD_JAN-AUG18 ไฮไลท์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถานชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคอ...
  ราคาขาย ฿6,900

 • MMR051_PG_FEB-JUL18 4D 13900.jpg
  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วันทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี4 วัน ราคาเพียง 12,900 .-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระ...
  ราคาปกติ ฿0
  ราคาขาย ฿13,900

 • MMR061_FD_FEB-AUG18 3D2N 16900.jpg
  อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ สักการะพระบัวเข็ม3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 16,900 .-ร่วมพิธีศักดิ...
  ราคาปกติ ฿0
  ราคาขาย ฿16,900
Visitors: 246,749