MMR061_FD_FEB-AUG18 3D2N 16900

ราคาปกติ
฿0
ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี ชมความงดงาม

พระราชวังมัณฑะเลย์ สักการะพระบัวเข็ม

3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 16,900 .-

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม                  

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม  

ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก และ ชมเจดีย์หยก

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

วันเดินทาง ราคา พม่า อินเล อินเลิฟ บิน FD 3 วัน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

2 ก.พ.61

4 ก.พ.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

 

9 ก.พ.61

11 ก.พ.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

 

16 ก.พ.61

18 ก.พ.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

 

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

 

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

 

30 มี.ค.61

1 เม.ย.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

 

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

25

21,900

21,500

20,900

3,500

 

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

 


4 พ.ค.61

6 พ.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

5 พ.ค.61

7 พ.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

18 พ.ค.61

20 พ.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

1 มิ.ย.61

3 มิ.ย.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

6 ก.ค.61

8 ก.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

20 ก.ค.61

22 ก.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

25

17,900

17,500

16,900

3,000

3 ส.ค.61

5 ส.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

25

17,900

17,500

16,900

3,000

24 ส.ค.61

26 ส.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,000

Visitors: 217,984