MMR08_FD (AUG18) 5D4N ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน 20900.-

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์

5 วัน  ราคาเพียง 20,900 .-

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า

สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ 

พระธาตุอินทร์แขวน เป็น ใน มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี

บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่เหนื่อย เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน บิน FD 5 วัน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

8 ก.พ.61

12 ก.พ.61

25

24,900

24,500

23,900

6,000

 

22 ก.พ.61

26 ก.พ.61

25

24,900

24,500

23,900

6,000

 

1 มี.ค.61

5 มี.ค.61

25

22,900

22,500

21,900

4,500

 

29 มี.ค.61

2 เม.ย.61

25

22,900

22,500

21,900

4,500

 

5 เม.ย.61

9 เม.ย.61

25

23,900

23,500

22,900

4,500

 

12 เม.ย.61

16 เม.ย.61

25

24,900

24,500

23,900

4,500

 

27 เม.ย.61

1 พ.ค.61

25

24,900

24,500

23,900

4,500

 

4 พ.ค.61

8 พ.ค.61

25

20,900

20,500

19,900

4,500

 

24 พ.ค.61

28 พ.ค.61

25

20,900

20,500

19,900

4,500

 

5 ก.ค.61

9 ก.ค.61

25

20,900

20,500

19,900

4,500

 

26 ก.ค.61

30 ก.ค.61

25

21,900

21,500

20,900

4,500

 

9 ส.ค.61

13 ส.ค.61

25

21,900

21,500

20,900

4,500

 

23 ส.ค.61

27 ส.ค.61

25

20,900

20,500

19,900

4,500

 

ราคาปกติ
฿0
ราคาขาย
฿20,900
จำนวน:
Visitors: 327,342