MMR051_PG_FEB-JUL18 4D 13900

ราคาปกติ
฿0
ราคาขาย
฿13,900
จำนวน:

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี

4 วัน  ราคาเพียง 12,900 .-

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า

ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี)

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

   วันเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

1 ก.พ.61

4 ก.พ.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

8 ก.พ.61

11 ก.พ.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

22 ก.พ.61

25 ก.พ.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

1 มี.ค.61

4 มี.ค.61

25

16,900

16,500

15,900

3,500

15 มี.ค.61

18 มี.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

22 มี.ค.61

25 มี.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

29 มี.ค.61

1 เม.ย.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

5 เม.ย.61

8 เม.ย.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

19 เม.ย.61

22 เม.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

26 เม.ย.61

29 เม.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

28 เม.ย.61

1 พ.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

4 พ.ค.61

7 พ.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

10 พ.ค.61

13 พ.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

17 พ.ค.61

20 พ.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

7 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

21 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

5 ก.ค.61

8 ก.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

19 ก.ค.61

22 ก.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

26 ก.ค.61

29 ก.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

Visitors: 217,988