MMR051_PG_AUG-DEC18 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน 13900.-/ท่าน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี

4 วัน  ราคาเพียง 13,900 .-

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า

ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี)

 

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

   วันเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วันนั่งรถภายใน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 ส.ค.61

5 ส.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

10 ส.ค.61

13 ส.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

30 ส.ค.61

2 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

13 ก.ย.61

16 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

20 ก.ย.61

23 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

27 ก.ย.61

30 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

4 ต.ค.61

7 ต.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

12 ต.ค.61

15 ต.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

19 ต.ค.61

22 ต.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

21 ต.ค.61

24 ต.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

26 ต.ค.61

29 ต.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

1 พ.ย.61

4 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

8 พ.ย.61

11 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

15 พ.ย.61

18 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

22 พ.ย.61

25 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

29 พ.ย.61

2 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

7 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

13 ธ.ค.61

16 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

20 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

27 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

28 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

29 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

25

17,900

17,500

16,900

3,500

30 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

25

17,900

17,500

16,900

3,500

 

%MCEPASTEBIN%

ราคาขาย
฿13,900
จำนวน:
Visitors: 327,676