MMR012_DD_MAY-OCT18 โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน 9999.-

ราคาขาย
฿9,999

โปรประหยัด เที่ยวพม่า!!

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน

3 วัน 2 คืน

ราคาเพียง 9,999 .-

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม

ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา           

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน DD พักโรงแรม4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

7 เม.ย.61

9 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

13 เม.ย.61

15 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

14 เม.ย.61

16 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

21 เม.ย.61

23 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

27 เม.ย.61

29 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

28 เม.ย.61

30 เม.ย.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

4 พ.ค.61

6 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

5 พ.ค.61

7 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

11 พ.ค.61

13 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

12 พ.ค.61

14 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

18 พ.ค.61

20 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

19 พ.ค.61

21 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

25 พ.ค.61

27 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

26 พ.ค.61

28 พ.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

1 มิ.ย.61

3 มิ.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

 

2 มิ.ย.61

4 มิ.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

8 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

9 มิ.ย.61

11 มิ.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

15 มิ.ย.61

17 มิ.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

16 มิ.ย.61

18 มิ.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

22 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

23 มิ.ย.61

25 มิ.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

29 มิ.ย.61

1 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

30 มิ.ย.61

2 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

6 ก.ค.61

8 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

7 ก.ค.61

9 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

13 ก.ค.61

15 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

14 ก.ค.61

16 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

20 ก.ค.61

22 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

21 ก.ค.61

23 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

28 ก.ค.61

30 ก.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

3 ส.ค.61

5 ส.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

4 ส.ค.61

6 ส.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

10 ส.ค.61

12 ส.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

17 ส.ค.61

19 ส.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

18 ส.ค.61

20 ส.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

24 ส.ค.61

26 ส.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

25 ส.ค.61

27 ส.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

31 ส.ค.61

2 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

1 ก.ย.61

3 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

7 ก.ย.61

9 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

8 ก.ย.61

10 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

14 ก.ย.61

16 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

15 ก.ย.61

17 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

21 ก.ย.61

23 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

22 ก.ย.61

24 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

29 ก.ย.61

1 ต.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

 

 

Visitors: 267,980