TPE002_SL_APR-OCT18 5D3N โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5 วัน 3 คืน 14,900.-

ราคาขาย
฿14,900
จำนวน:

TPE002_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N

ไฮไลท์

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

01 พ.ค. 61

05 พ.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

04 พ.ค. 61

08 พ.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

11 พ.ค. 61

15 พ.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

18 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

25 พ.ค. 61

29 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

01 มิ.ย. 61

05 มิ.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

08 มิ.ย. 61

12 มิ.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

15 มิ.ย. 61

19 มิ.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

29 มิ.ย. 61

03 ก.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

06 ก.ค. 61

10 ก.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

13 ก.ค. 61

17 ก.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

03 ส.ค. 61

07 ส.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

07 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

10 ส.ค. 61

14 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

17 ส.ค. 61

21 ส.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

24 ส.ค. 61

28 ส.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

07 ก.ย. 61

11 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

14 ก.ย. 61

18 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

21 ก.ย. 61

25 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

25 ก.ย. 61

29 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

28 ก.ย. 61

02 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

02 ต.ค. 61

06 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

05 ต.ค. 61

09 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

09 ต.ค. 61

13 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

12 ต.ค. 61

16 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

16 ต.ค. 61

20 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

19 ต.ค. 61

23 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

23 ต.ค. 61

27 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

 

Visitors: 333,750