MMR001_DD_JAN-JUN18 3D2N โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน 8999.-

ราคาปกติ
฿0
ราคาขาย
฿8,999
จำนวน:

เที่ยวพม่า!! ในราคา จิ้บๆ!!

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

3 วัน 2 คืน

ราคาเพียง 8,999.-

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า 

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

5 ม.ค.61

7 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

6 ม.ค.61

8 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

12 ม.ค.61

14 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

13 ม.ค.61

15 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

19 ม.ค.61

21 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

20 ม.ค.61

22 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

26 ม.ค.61

28 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

27 ม.ค.61

29 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

2 ก.พ.61

4 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

3 ก.พ.61

5 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

9 ก.พ.61

11 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

10 ก.พ.61

12 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

16 ก.พ.61

18 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

17 ก.พ.61

19 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

23 ก.พ.61

25 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

24 ก.พ.61

26 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

3 มี.ค.61

5 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

9 มี.ค.61

11 มี.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

10 มี.ค.61

12 มี.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

17 มี.ค.61

19 มี.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

23 มี.ค.61

25 มี.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

24 มี.ค.61

26 มี.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

30 มี.ค.61

1 เม.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

31 มี.ค.61

2 เม.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

35

10,999

10,500

9,999

3,000

7 เม.ย.61

9 เม.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

13 เม.ย.61

15 เม.ย.61

35

10,999

10,500

9,999

3,000

14 เม.ย.61

16 เม.ย.61

35

10,999

10,500

9,999

3,000

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

21 เม.ย.61

23 เม.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

27 เม.ย.61

29 เม.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

28 เม.ย.61

30 เม.ย.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

4 พ.ค.61

6 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

5 พ.ค.61

7 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

11 พ.ค.61

13 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

12 พ.ค.61

14 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

18 พ.ค.61

20 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

19 พ.ค.61

21 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

25 พ.ค.61

27 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

26 พ.ค.61

28 พ.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

1 มิ.ย.61

3 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

2 มิ.ย.61

4 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

8 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

9 มิ.ย.61

11 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

15 มิ.ย.61

17 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

16 มิ.ย.61

18 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

22 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

23 มิ.ย.61

25 มิ.ย.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

29 มิ.ย.61

1 ก.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

30 มิ.ย.61

2 ก.ค.61

35

8,999

8,999

7,999

3,000

Visitors: 267,986