LAOS02_FD_MAY-SEP18 เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 12,900.-

LAOS02_FD_MAR-SEP18 ลาวเวียงจันทร์ 3วัน2คืน
                                
ไฮไลท์
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
ถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด


 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

9 มี.ค.61

11 มี.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

23 มี.ค.61

25 มี.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

13 เม.ย.61

15 เม.ย.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

14 เม.ย.61

16 เม.ย.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

4 พ.ค.61

6 พ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

11 พ.ค.61

13 พ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

25 พ.ค.61

27 พ.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

1 มิ.ย.61

3 มิ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

6 ก.ค.61

8 ก.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

20 ก.ค.61

22 ก.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

3 ส.ค.61

5 ส.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

10 ส.ค.61

12 ส.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

 

17 ส.ค.61

19 ส.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

31 ส.ค.61

2 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

7 ก.ย.61

9 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

21 ก.ย.61

23 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:

 • LAO01FD.jpg
  LAOS01_FD_AUG-JAN19 ลาว. . .หลวงพระบาง ไฮไลท์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพร...
  ราคาขาย ฿11,900

 • LAO01PG.jpg
  LAOS01_PG_JUL-DEC18 ลาวหลวงพระบาง. . .บินหรู อยู่สบาย 3วัน2คืน ไฮไลท์ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP01.jpg
  REP01_FD_JUL-JAN19 ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้มชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรีล่องเรือชม โ...
  ราคาขาย ฿10,900

 • GO1REP-PG001.jpg
  กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา &bu...
  ราคาขาย ฿10,900

 • GO1REP-FD001.jpg
  กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอด...
  ราคาขาย ฿13,900

 • GO1PNH-PG001.jpg
  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล• เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ท...
  ราคาขาย ฿13,900

 • VTE-PG001.jpg
  สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติท...
  ราคาขาย ฿11,900

 • GO1VTE-FD001.jpg
  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญาน...
  ราคาขาย ฿9,900

 • GO1LPQ-PG001.jpg
  Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเม...
  ราคาขาย ฿10,900

 • PNH-PG002.jpg
  กัมพูชา พนมเปญ ปอยเปต เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • สนุกเพลิดเ...
  ราคาขาย ฿15,900

 • เวียงจันทร์.jpg
  LAO02_FD เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง -ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์-นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง-วั...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ.jpg
  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ ไฮไลท์ -ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ-ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศร...
  ราคาขาย ฿11,900

 • WE01.jpg
  WE01 - CAMBODIA 2D1N ซุปตาร์..ซัวซะไดย (บินเช้า-กลับดึก) สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบสักการะ...
  ราคาขาย ฿8,555

 • QV01.jpg
  QV01 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างโรงแรมหรูระดับ 3 ดาว พร้...
  ราคาขาย ฿8,888

 • QV02.jpg
  QV02 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบางเยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร...
  ราคาขาย ฿11,499

 • QV03.jpg
  QV03 โปรแกรมทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง…วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี... เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามวิจิตรชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีช...
  ราคาขาย ฿11,688

 • QV04.jpg
  QV04 โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพร้อมเที่ยวช...
  ราคาขาย ฿14,999
Visitors: 330,698