LAOS01_PG_MAY-SEP18 ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน 12,900.-

LAOS01_PG_MAR-SEP18 ลาวหลวงพระบาง. . .บินหรู อยู่สบาย 3วัน2คืน
                                                       ไฮไลท์
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

10 มี.ค.61

12 มี.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

7 เม.ย.61

9 เม.ย.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

27 เม.ย.61

29 เม.ย.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

5 พ.ค.61

7 พ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

18 พ.ค.61

20 พ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

29 มิ.ย.61

1 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

6 ก.ค.61

8 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

13 ก.ค.61

15 ก.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

21 ก.ค.61

23 ก.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

3 ส.ค.61

5 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

10 ส.ค.61

12 ส.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

24 ส.ค.61

26 ส.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

31 ส.ค.61

2 ก.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

14 ก.ย.61

16 ก.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

21 ก.ย.61

23 ก.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:
Visitors: 267,984