LAOS01_PG_MAR-SEP18 12,900.-

LAOS01_PG_MAR-SEP18 ลาวหลวงพระบาง. . .บินหรู อยู่สบาย 3วัน2คืน

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

10 มี.ค.61

12 มี.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

7 เม.ย.61

9 เม.ย.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

27 เม.ย.61

29 เม.ย.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

5 พ.ค.61

7 พ.ค.61

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

18 พ.ค.61

20 พ.ค.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

ราคาขาย
฿12,900
จำนวน:

 • LAO01FD.jpg
  LAOS01_FD_MAR-SEP18 ลาว. . .หลวงพระบาง ไฮไลท์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพร...
  ราคาขาย ฿11,900

 • Lao02FD.jpg
  LAOS02_FD_MAR-SEP18 ลาวเวียงจันทร์ 3วัน2คืน ไฮไลท์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหล...
  ราคาขาย ฿12,900

 • REP01.jpg
  REP01_FD_MAR-AUG18 ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้มชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรีล่องเรือชม โ...
  ราคาขาย ฿10,900

 • REP02.jpg
  REP02_FD_JAN-JUN18 ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรีล่องเร...
  ราคาขาย ฿11,900
Visitors: 217,987