LAOS01_FD_AUG-JAN19 ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 11,900.-

LAOS01_FD_AUG-JAN19 ลาว. . .หลวงพระบาง

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

4 ส.ค.61

6 ส.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

18 ส.ค.61

20 ส.ค.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

25 ส.ค.61

27 ส.ค.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

1 ก.ย.61

3 ก.ย.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

8 ก.ย.61

10 ก.ย.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

22 ก.ย.61

24 ก.ย.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

29 ก.ย.61

1 ต.ค.61

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

6 ต.ค.61

8 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

13 ต.ค.61

15 ต.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

23 ต.ค.61

25 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

27 ต.ค.61

29 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

10 พ.ย.61

12 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

17 พ.ย.61

19 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

23 พ.ย.61

25 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

1 ธ.ค.61

3 ธ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

24+1

16,900

16,500

12,900

3,000

 

9 ธ.ค.61

11 ธ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

15 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 ธ.ค.61

24 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

 

28 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

29 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

 

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

24+1

17,900

17,500

16,900

3,000

 

31 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

24+1

16,900

16,500

12,900

3,000

 

5 ม.ค.62

7 ม.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

 

12 ม.ค.62

14 ม.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

19 ม.ค.62

21 ม.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

26 ม.ค.62

28 ม.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

 

 

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:
Visitors: 341,000