CZ6100 กุ้ยหลิน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง 5D4N APR 20999

ราคาปกติ
฿0
ราคาขาย
฿20,999
จำนวน:

กุ้ยหลิน... เมืองสวรรค์บนพื้นพิภพ

5 วัน 4 คืน

ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขาเชียงกง

เริ่มเพียง 20,999.-

ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จีน

                                                                              ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 11-15 / 13-17 เมษายน 2561

**วันสงกรานต์**

20,999 บาท

20,999 บาท

4,000 บาท

9,999 บาท

Visitors: 217,986