SUPERB SO SHIOK 3D (SL) JAN - OCT 2018 Start 9,999

SUPERB SO SHIOK 3D (SL) JAN - OCT  2018  

>_<  HIGHLIGHT ของรายการ

*      บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า

*      **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวมอาหารเช้าแบบ ABF บริการ

*      เข้าชม GARDEN BY THE BAY

*      ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

*      ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

*      ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

*      ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  

*      พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋

*      รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 


 

 

อัตราค่าบริการ

มกราคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

26-28 มกราคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

27-29 มกราคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

กุมภาพันธ์ 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

2-4 กุมภาพันธ์ 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

3-5 กุมภาพันธ์ 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

9-11 กุมภาพันธ์ 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

10-12 กุมภาพันธ์ 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

16-18 กุมภาพันธ์ 61

เทศกาลตรุษจีน

13,999.-

15,999.-

-5,700.-

23-25 กุมภาพันธ์ 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

24-26 กุมภาพันธ์ 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

มีนาคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

 

 

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

1-3 มีนาคม 61

วันมาฆบูชา

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

2-4 มีนาคม 61

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

8-10 มีนาคม 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

9-11 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

10-12 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

11-13 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

15-17 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

16-18 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

17-19 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

18-20 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

22-24 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

23-25 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

24-26 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

25-27 มีนาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

29-31 มีนาคม 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

 

 

30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

31 มี.ค. – 2 เม.ย. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

เมษายน 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

1-3 เมษายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

6-8 เมษายน 61
วันจักรี

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

6-8 เมษายน 61
วันจักรี

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

10-12 เมษายน 61
วันสงกรานต์

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

11-13 เมษายน 61
วันสงกรานต์

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์

15,999.-

17,999.-

-3,700.-

13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์

15,999.-

17,999.-

-3,700.-

14-16 เมษายน 61
วันสงกรานต์

15,999.-

17,999.-

-3,700.-

 

15-17 เมษายน 61
วันสงกรานต์

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

 

19-21 เมษายน 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

 

 

20-22 เมษายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

21-23 เมษายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

22-24 เมษายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

26-28 เมษายน 61

วันแรงงาน

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

 

 

27-29 เมษายน 61

วันแรงงาน

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

 

 

 

28-30 เมษายน 61

วันแรงงาน

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 61

วันแรงงาน

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

พฤษภาคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

4-6 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

5-7 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

6-8 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

10-12 พฤษภาคม 61

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

11-13 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

12-14 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

18-20 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

19-21 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

25-27 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

26-28 พฤษภาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

27-29 พฤษภาคม 61

วันวิสาขบูชา

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

 

มิถุนายน 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

1-3 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

2-4 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

8-10 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

9-11 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

15-17 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

16-18 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

17-19 มิถุนายน 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

22-24 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

23-25 มิถุนายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

29 มิ.ย - 1 ก.ค. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

30 มิ.ย - 2 ก.ค. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

กรกฎาคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

6-8 กรกฎาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

7-9 กรกฎาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

13-15 กรกฎาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

14-16 กรกฎาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

15-17 กรกฎาคม 61

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

20-22 กรกฎาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

21-23 กรกฎาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

27-29 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

 

สิงหาคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

3-5 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

4-6 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

5-7 สิงหาคม 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

11-13 สิงหาคม 61

วันแม่แห่งชาติ

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

17-19 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

18-20 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

24-26 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

25-27 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

กันยายน 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

1-3 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

2-4 กันยายน 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

7-9 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

8-10 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

21-23 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

22-24 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

28-30 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

ตุลาคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

4-6 ตุลาคม 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500.-

5-7 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

6-8 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

7-9 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

12-14 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

18-20 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

19-21 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

20-22 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

21-23 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

 

25-27 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

26-28 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

27-29 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

ราคาขาย
฿9,999
จำนวน:

 • BAL02.jpg
  BAL02_FD_APR-SEP18 ไฮไลท์ ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตันชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot) ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่...
  ราคาขาย ฿15,900

 • GT-SIN 3K01 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน.jpg
  GT-SIN 3K01 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ 2.ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD 3.ชมแ...
  ราคาขาย ฿11,911

 • GT-SIN-SQ001 สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน.jpg
  GT-SIN-SQ001 สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน 1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Super Tree) 2.สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) 3.ช้อปปิ้งสิน...
  ราคาขาย ฿15,911

 • mal-sin completely 6 day BANNER.jpg
  Completely Malay-Sin 6D5N (SL) FEB - OCT 2018 ² บินเข้าที่หาดใหญ่ / บินออกจากสิงคโปร์ (ไม่ย้อนทาง)² สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ “ปีนังฮิลล์”² ชมเมืองในหมอก &ldq...
  ราคาขาย ฿21,999

 • Hilight of Malaysia BANNER.jpg
  Hilight of Malaysia 4 Days (SL+OD) FEB - OCT 2018 เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย > หาดใหญ่ > ปีนัง > คาเมรอน ไฮแลนด์เก็นติ้ง ไฮไลท์ > กัวลาลัมเปอร์ > กรุงเทพฯ พักที่โรงแรมระดั...
  ราคาขาย ฿12,999

 • DUO PLUS BANNER.jpg
  SUPERB DUO PLUS MAL-SIN 4Days (AK+TR) FEB - OCT 2018 ² เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)² บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง ² นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชม...
  ราคาขาย ฿14,999

 • Superb Supreme Malaysia jan-may BANNER.jpg
  SUPERB SUPREME MALAYSIA 3D2N by MH JAN - MAY 2018 ²สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์² พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *² นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน² ช...
  ราคาขาย ฿8,999

 • NEW Superb singapore epic 3day BANNER.jpg
  SUPERB SINGAPORE EPIC by 3D (3K) JAN - OCT 2018 พักโรงแรม 4 ดาวตรงข้ามเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL>_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า ...
  ราคาขาย ฿13,999

 • magni BANNER.jpg
  SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N (SL104-101) JAN - OCT 2018 บินเย็นๆ – กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option 4 วัน 3คืน By Thai Lion Air (SL104/101...
  ราคาขาย ฿12,999

 • new full BANNER.jpg
  SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION 4DAYS (SQ) JAN - MAY 2018 อัตราค่าบริการ JAN-18 Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ / พักห้องคู่ พักเดี่ยว SQ973 0945-1315 ...
  ราคาขาย ฿28,999

 • new scoot awesome3day FEB-OCT 18 BANNER.jpg
  SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3DAYS (TR) FEB - OCT 2018 เครื่องลำใหญ่บินบ่าย – กลับดึก 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TR)บินเข้า/ออกที่สนามบินดอนเมือง v นั่ง Scoot ...
  ราคาขาย ฿9,955

 • So Shiok TR BANNER.jpg
  SUPERB SO SHIOK 3D (TR) FEB - OCT 2018 รวม BUMBOAT >_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE W...
  ราคาขาย ฿12,999

 • new two thene park 4day BANNER.jpg
  SUPERB TWO THEME PARK 4D (TR) FEB - OCT 2018 >_< HIGHLIGHT ของรายการ ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว **พักโรงแรมมาตรฐาน...
  ราคาขาย ฿18,999

 • MH23 Malaysia 3D.jpg
  MH23 ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอกน...
  ราคาขาย ฿8,998
Visitors: 272,343