DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY [FEB-MAR 2018] 49,999.-

DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY

เที่ยวรัสเซีย 8 วัน 5 คืน "ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์"

พระราชวังแคทเธอรีน , พระราชวังเปรโตวาเรส , 
พระราชวังฤดูหนาว , จัตุรัสแดง , วิหารเซนต์บาซฺิล
พระราชวังเครมลืน , สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ นั่งสบาย
ราคาเริ่ม 49,999.-

  

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

10 – 17 พฤศจิกายน 60

38,999

38,999

38,999

10,000

27,999

11 – 18 พฤศจิกายน 60

39,999

39,999

39,999

10,000

27,999

20 – 27 พฤศจิกายน 60

47,999

47,999

46,999

10,000

32,999

26 พฤศจิกา –03 ธันวาคม 60

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

04 – 11 ธันวาคม 2560

53,999

53,999

52,999

12,000

36,999

05 – 12 ธันวาคม 2560

53,999

53,999

52,999

12,000

36,999

07 – 14 กุมภาพันธ์ 2561

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

12 – 19 กุมภาพันธ์ 2561

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

19 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

25กุมภาพันธ์–04มีนาคม 61

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

07 – 14 มีนาคม 2561

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

11 – 18 มีนาคม 2561

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

14 – 21 มีนาคม 2561

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

18 – 25 มีนาคม 2561

49,999

49,999

48,999

10,000

32,999

ราคาขาย
฿49,999
จำนวน:

 • DME-EK002 ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK).jpg
  DME-EK002 ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6วัน3คืน (EK) DME-EK002***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด********ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ ...

 • DME-EK009 ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) C.jpg
  DME-EK009 ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก] 8 วัน5คืน (EK) ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิ...

 • DME-TG001 ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย Aurora Hunting มอสโคว์ – มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG).jpg
  DME-TG001 ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย Aurora Hunting มอสโคว์ – มูร์มันสค์ (TG) 7วัน5คืน ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติ...

 • DME02.jpg
  DME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ 50%ตื่นตาตื่นใจกับ"การแสดงละครสัตว์" พระราชวังแคทเธอลีน , พระราชวังโปรโตวาเรสพระราชวังฤดูหนาว ...
  ราคาขาย ฿54,900

 • DME07.jpg
  DME07 UNSEEN RUSSIA 8D5N BY SQ (FEB-MAY) มอสโคว์ ซากอร์ส นิว เยรูซาเล็ม พบความน่ารักกับสุนัขพันธ์ Husky นิว เยรูซาเล็ม , ฮัสกี้ปาร์ค , เนินเขาสแปร์ไวว์ , จัตุรัสแดงวิหารเซนต์บลาซิล...
  ราคาขาย ฿39,999

 • DME08.jpg
  DME08 RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N BY QR (JAN-FEB) มอสโคว์ ซากอร์ส สายการบิน 5 ดาว บินสะดวกสบายเที่ยวรัสเซียง่าย ๆ ราคาสบายกระเป๋า พิเศษ!! นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge มหาวิหารเซนต์ช...
  ราคาขาย ฿29,999

 • DME09.jpg
  DME09 WONDER OF RUSSIA 8D5N BY QR (JAN-MAR) มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ตื่นตาตื่นใจกับ"การแสดงละครสัตว์" วิหารเซนต์ซาเวียร์ , จัตุรัสแดง , พระราชวังเครมลินวิหารเซนต์บาซิล , พระราชว...
  ราคาขาย ฿43,999

 • DME12.jpg
  DME12 AURORA IN RUSSIA 7D 5N BY TG (2018) มอสโคว์ - เมอร์มานสค์หมู่บ้านซามี่ , ฮัสกี้ปาร์ค , เนินเขาสแปร์ไวร์ , จัตุรัสแดงวิหารเซนต์บาซิล , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ต...
  ราคาขาย ฿65,900

 • DME13 N.jpg
  DME13 RU NICE AURORA IN RUSSIA 8D 5N BY EY (2018) มอสโคว์ - เมอร์มานสค์หมู่บ้านซามี่ , ฮัสกี้ปาร์ค , เนินเขาสแปร์ไวร์ , จัตุรัสแดงวิหารเซนต์บาซิล , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร...
  ราคาขาย ฿51,900
Visitors: 202,535