GT-SIN-SQ001 สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน [JAN - MAY 2018] 15,911.-

GT-SIN-SQ001 สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน 

1.เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Super Tree)
2.สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
3.ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
4.ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Faสูตรสิงคโปร์
5.พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI

 


 


 

 

 

สิงคโปร์ Full Optionสบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

19-21 มกราคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

20-22 มกราคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

26-28 มกราคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

27-29 มกราคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

02-04 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

03-05 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

09-11 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

10-12 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

16-18 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

17-19 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

23-25 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

24-26 กุมภาพันธ์ 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

02-04 มีนาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

03-05 มีนาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

09-11 มีนาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

10-12 มีนาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

16-18 มีนาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

17-19 มีนาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

23-25 มีนาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

24-26 มีนาคม2561

15,991

15,991

14,991

5,000

30 มีนาคม– 01 เมษายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

31 มีนาคม – 02 เมษายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

06-08 เมษายน 2561

17,900

17,900

16,900

5,000

07-09 เมษายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

13-15 เมษายน 2561

18,900

18,900

17,900

5,000

14-16 เมษายน 2561

18,900

18,900

17,900

5,000

15-17 เมษายน 2561

17,900

17,900

16,900

5,000

20-22 เมษายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

21-23 เมษายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

27-29 เมษายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

28-30 เมษายน 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

29 เมษายน– 01 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

04-06 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

05-07 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

11-13 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

12-14 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

18-20 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

19-21 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

25-27 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

26-28 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

14,991

5,000

 

ราคาขาย
฿15,911
จำนวน:
Visitors: 178,463