GT-SIN-FD001 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน [APR-MAY 2018] 13,991.-

GT-SIN-FD001 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
2.ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD
3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
4.ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋


 


 

 

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินAir Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

06-08 เมษายน 2561

14,991

14,991

13,991

5,000

13-15 เมษายน 2561

16,900

16,900

15,900

5,000

14-16 เมษายน 2561

16,900

16,900

15,900

5,000

05-07 พฤษภาคม 2561

13,991

13,991

12,991

5,000

 

ราคาขาย
฿13,911
จำนวน:
Visitors: 177,377