GT-SIN-3K002 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน [APR 2018] 22,900.-

GT-SIN-3K002 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน

1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome)
2. สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
3. ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)
4.ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า  
5. ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI


 


 

 

สิงคโปร์ เที่ยวครบ สบาย...สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

12-15 เมษายน 2561

22,900

22,900

21,900

7,000

 

ราคาขาย
฿22,900
จำนวน:
Visitors: 178,463