HG07 -France Belgium Netherlands 8 Days 42,900.- [MAR-MAY 2018]

HG07 -France Belgium Netherlands 8 Days

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน

ปารีส บรูจจ์ เกนท์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม

อัมสเตอร์ดัม กีร์ธฮอร์น ลิซเซ่ ซานน์สคันส์

พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ

 

ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น

 


 


 

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคา

มีนาคม

29 มี.ค. – 5 เม.ย.61

42,900

เมษายน

5-12 , 17-24 เม.ย. 61

29 เม.ย.-6 พ.ค. 61

พฤษภาคม

1-8, 5-12, 8-15 พ.ค. 61

 

 

ราคาขาย
฿42,900
จำนวน:
Visitors: 246,749