HG06 -Czech Poland 7 Days 39,900.- [FEB-APR 2018]

HG06 -Czech Poland 7 Days

เชค โปแลนด์ 7 วัน

ปราก วรอตสวัฟ เอาชวิทซ์ คราเคา - เชสโตโชวา วอร์ซอ

 


 

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคา

มกราคม

25-31 ม.ค. 61

39,900

กุมภาพันธ์

27 ก.พ.-5 มี.ค.

มีนาคม

27 มี.ค.-2 เม.ย.

 

ราคาขาย
฿39,900
จำนวน:
Visitors: 246,749