HG05 - German Austria Czech Hungary 8 Days 42,900 [FEB-APR 2018]

HG05 - German Austria Czech Hungary 8 Days 

เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน

มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บูร์ก

เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์บูดาเปสต์

พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

 


 

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคา

กุมภาพันธ์

10-17 ก.พ.

 24 ก.พ.-3 มี.ค. 61

 

39,900

 

มีนาคม

1-8, 21-28 มี.ค.

 31 มี.ค.-7 เม.ย. 61

เมษายน

6-13 เม.ย.

25 เม.ย.-2 พ.ค., 26 เม.ย.-3 พ.ค.

28 เม.ย.-5 พ.ค.

พฤษภาคม

3-10 พ.ค.

 

ราคาขาย
฿39,900
จำนวน:
Visitors: 244,981