HG03 - Discovery Russia 8 Days 49,900.- [MAR-APR 2018]

HG03 - Discovery Russia 8 Days

Discovery Russia 8 วัน

มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลินสแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส

 

จัตุรัสเดง โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาวพระราชวังฤดูร้อน กาล่าดินเนอร์

พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

                ราคา

กุมภาพันธ์

26 ก.พ.-5 มี.ค.

49,900

มีนาคม

1-8 , 2-9 , 7-14 , 13-20

14-21 , 21-28 , 23-30 มี.ค.

28 มี.ค.-4 เม.ย.

29 มี.ค.-5 เม.ย.

 

ราคาขาย
฿49,900
จำนวน:
Visitors: 246,749