GOT VIE-BR004 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน (BR)

GOTVIE-BR004 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน (BR)

 

·         นำท่านบินตรงสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

·         ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา 

·         ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW

·         เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก โมสาร์ท

·         เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

·         ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich)

·         เดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

·         สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย

ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี

 


 

 

กำหนดการเดินทาง                                                                          

วันที่      17-26 มี.ค.  61

58,900.-

วันที่      10-19 เม.ย. 61

73,900.-

วันที่      9-18, 21-30 มิ.ย. 61

59,900.-

 

ราคาขาย
฿59,900
จำนวน:
Visitors: 246,749