GOT VIE-BR002 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (BR)

GOT VIE-BR002 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (BR)

 

 เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก โมสาร์ท
เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary)
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย
เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
ที่วิจิตรตระการตา 

 


 

 

กำหนดการเดินทาง                                                                          

วันที่   19-26 ก.พ. 61

46,900.-

วันที่   12-19 มี.ค. 61

46,900.-

วันที่   7-14 เม.ย. 61

59,900.-

วันที่   23-30 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค. 61

56,900.-

วันที่   3-10 พ.ค., 31 พ.ค.-7 มิ.ย. 61

48,900.-

วันที่  28 มิ.ย.-5 ก.ค. 61

48,900.-

 


 

รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ

 

2

กรุงเทพฯ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก

O

O

HOLIDAY INN SALZBURG CITY

3

ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ

O

O

O

CLARION CONGRESS

4

เชสเก้ บูเดโจวิซ คาร์โลวี วารี ปราก  

O

O

O

INTERNATIONAL

5

ปราสาทปราก กรุงบราติสลาว่า

O

O

O

HOLIDAY INN   

6

บราติสลาว่า –Outlet– กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

O

X

O

MERCURE BUDAPEST

7

บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง เวียนนา สนามบิน

O

O

 

8

กรุงเทพฯ

 

ราคาขาย
฿46,900
จำนวน:
Visitors: 246,749