GOT PRG-EK004 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Winter Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน (EK)

GOT PRG-EK004 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Winter Eastern
เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน (EK)


สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary)
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย
พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
ชมกรุงบูดาเปสต์(Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

 

***ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท***
***เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน***


 

 

กำหนดการเดินทาง                                                                      

วันที่   24-30 ม.ค. 61

39,991.-

วันที่   7-13, 19-25 , 21-27 ก.พ., 26 ก.พ.-4 มี.ค. 61

39,991.-

วันที่   7-13, 12-18, 13-19, 14-20, 21-27 มี.ค. 61

39,991.-

 

รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ

 

2

กรุงเทพฯ ดูไบ ปราก คาร์โลวี วารี ปราก

O

HOTEL DUO

3

ปราก ปราสาทปราก เชสกี้ บูดาโจวิค

O

O

O

SPA HOTEL VITA

4

เชสกี้ บูดาโจวิค ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท เวียนนา

O

O

O

MERCUREWESTBANHOF

5

พระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา

O

O

O

IBIS BRATISLAVA

6

บราติสลาวา บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน

O

 

7

ดูไบ - กรุงเทพฯ

 ✈

 

 

ราคาขาย
฿39,991
จำนวน:
Visitors: 246,749