TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 16,900.-

TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei 101 ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบู + เสี่ยวหลงเปา
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง ซื้อหลิน Night Market ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
ไหว้พระขอพรวัดหลวงซาน

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

 


 


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน LION AIR (SL

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

4 ม.ค. 61

8 ม.ค. 61

25+1

16,900

16,500

15,900

6,500

5 ม.ค. 61

9 ม.ค. 61

25+1

16,900

16,500

15,900

6,500

12 ม.ค. 61

16 ม.ค. 61

25+1

16,900

16,500

15,900

6,500

17 ม.ค. 61

21 ม.ค. 61

25+1

17,900

17,500

16,900

6,500

18 ม.ค. 61

22 ม.ค. 61

25+1

17,900

17,500

16,900

6,500

24 ม.ค. 61

28 ม.ค. 61

25+1

18,900

18,500

17,900

6,500

1 ก.พ. 61

5 ก.พ. 61

25+1

17,900

17,500

16,900

6,500

2 ก.พ. 61

6 ก.พ. 61

25+1

16,900

16,500

15,900

6,500

8 ก.พ. 61

12 ก.พ. 61

25+1

17,900

17,500

16,900

6,500

14 ก.พ. 61

18 ก.พ. 61

25+1

20,900

20,500

19,900

6,500

21 ก.พ. 61

25 ก.พ. 61

25+1

19,900

19,500

18,900

6,500

2 มี.ค. 61

6 มี.ค. 61

25+1

17,900

17,500

16,900

6,500

7 มี.ค. 61

11 มี.ค. 61

25+1

17,900

17,500

16,900

6,500

14 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

25+1

19,900

19,500

18,900

6,500

15 มี.ค. 61

19 มี.ค. 61

25+1

17,900

17,500

16,900

6,500

 

ราคาปกติ
฿16,900
ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:

 • SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) [DEC2017-MAR2018].jpg
  SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อห...

 • TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 22,900.-.jpg
  TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย ทะเลสาปสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่วนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กงแช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ขึ้นตึก Taipei101 ราคาเร...
  ราคาปกติ ฿22,900
  ราคาขาย ฿22,900

 • TPE03.jpg
  TPE03 Flower Festival 5D3N [FEB-MAR 2018] ชมความสวยงามของดอกซากุระ ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อนั่งรถไฟโบราณ , อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน , วัดเหวินหวู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไ...
  ราคาขาย ฿15,777

 • TPE09.jpg
  TPE09 Paradise In TAIWAN 4D3N [JAN - MAR 2018] พักโรงแรมหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว "บิน 5 ดาวสะสมไมล์ 50%"นั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน , ช้อปปิ้งตลาดเซียเหมินติงล่องเรือทะเลสาป...
  ราคาขาย ฿21,900

 • TPE12.jpg
  TPE12 - (JAN-APR'18) FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เส้นทางโรแมนติกชมซากุระ สะสมไมล์ 50 % พักหรูระดับ 5 ดาวเที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ว , ข้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet สัมผัสธรรมชาติ Cing...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE13.jpg
  TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR Full Service สายการบิน 5 ดาว พักหรู 5 ดาวแช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืนวัดไดซานซื่อ , วัดพระดังซัมจั๋ง , วัดเหวินวู่ , อุทยานแห่งชาติอาลีซานอุทยานแห่งชาติ...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE14.jpg
  TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR Full Service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก บินหรู 5 ดาว ไหว้พระขอพร , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ชมธรรมชาติ , อุทยาน เย่หลิวนั่งกระเช้าเหมาคง ,...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE15.jpg
  TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , หยางเหมิงซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถังซัมจั๋งล่องทะเลสาปสุริยัน...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE20.jpg
  TPE20 TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N BY CI สงกรานต์นี้ เที่ยวไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พักหร 5 ดาวแช่น้ำแร่สสวนตัว 1 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง , ชม 2 อุทยาน อาลีซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถัมซัมจ...
  ราคาขาย ฿31,777
Visitors: 202,537