TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 22,900.-

TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

ทะเลสาปสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กง
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ขึ้นตึก Taipei101 

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

 


 


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน

อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

1พ.ย. 60

4 พ.ย. 60

24+1

22,900

22,900

21,900

6,500

16พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

24+1

23,900

23,900

22,900

6,500

6ธ.ค. 60

9 ธ.ค. 60

24+1

24,900

24,900

23,900

6,500

21ธ.ค. 60

24 ธ.ค. 60

24+1

23,900

23,900

22,900

6,500

19 ม.ค. 61

23 ม.ค. 61

26+1

23,900

23,900

22,900

6,500

31 ม.ค. 61

4 ก.พ. 61

20+1

24,900

24,900

23,900

6,500

20 ก.พ. 61

24 ก.พ. 61

26+1

22,900

22,900

21,900

6,500

2 มี.ค. 61

6 มี.ค. 61

26+1

23,900

23,900

22,900

6,500

25 เม.ย. 61

29 เม.ย. 61

26+1

23,900

23,900

22,900

6,500

16 พ.ค. 61

20 พ.ค. 61

26+1

23,900

23,900

22,900

6,500

1 มิ.ย. 61

5 มิ.ย. 61

26+1

23,900

23,900

22,900

6,500

 

ราคาปกติ
฿22,900
ราคาขาย
฿22,900
จำนวน:

 • SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) [DEC2017-MAR2018].jpg
  SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อห...

 • TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 16,900.-.jpg
  TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei 101 ชมอุทยานเย๋หลิ่วพิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบู + เสี่ยวหลงเปาอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คช้อปปิ้ง...
  ราคาปกติ ฿16,900
  ราคาขาย ฿16,900

 • TPE03.jpg
  TPE03 Flower Festival 5D3N [FEB-MAR 2018] ชมความสวยงามของดอกซากุระ ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อนั่งรถไฟโบราณ , อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน , วัดเหวินหวู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไ...
  ราคาขาย ฿15,777

 • TPE09.jpg
  TPE09 Paradise In TAIWAN 4D3N [JAN - MAR 2018] พักโรงแรมหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว "บิน 5 ดาวสะสมไมล์ 50%"นั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน , ช้อปปิ้งตลาดเซียเหมินติงล่องเรือทะเลสาป...
  ราคาขาย ฿21,900

 • TPE12.jpg
  TPE12 - (JAN-APR'18) FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เส้นทางโรแมนติกชมซากุระ สะสมไมล์ 50 % พักหรูระดับ 5 ดาวเที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ว , ข้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet สัมผัสธรรมชาติ Cing...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE13.jpg
  TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR Full Service สายการบิน 5 ดาว พักหรู 5 ดาวแช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืนวัดไดซานซื่อ , วัดพระดังซัมจั๋ง , วัดเหวินวู่ , อุทยานแห่งชาติอาลีซานอุทยานแห่งชาติ...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE14.jpg
  TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR Full Service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก บินหรู 5 ดาว ไหว้พระขอพร , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ชมธรรมชาติ , อุทยาน เย่หลิวนั่งกระเช้าเหมาคง ,...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE15.jpg
  TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , หยางเหมิงซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถังซัมจั๋งล่องทะเลสาปสุริยัน...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE20.jpg
  TPE20 TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N BY CI สงกรานต์นี้ เที่ยวไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พักหร 5 ดาวแช่น้ำแร่สสวนตัว 1 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง , ชม 2 อุทยาน อาลีซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถัมซัมจ...
  ราคาขาย ฿31,777
Visitors: 202,537