LAOS02_FD_DEC17-APR18 ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ วังเวียน หลวงพระบาง

LAOS02_FD_DEC17-APR18

ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ วังเวียน หลวงพระบาง 
ร่วมพิธีตักบัตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน FD
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
นมัสการหลวงพระบาง , วัดเชียงทอง , ขอพรพระธาตุหลวง

#อิ่มอร่อยกับอาหารครบทุกมื้อตลอดการเดินทาง

 


 


 

 


 

 

Visitors: 202,535