LAOS01_PG_DEC17-MAY18 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี

LAOS01_PG_DEC17-MAY18 

ทัวร์ลาว . . . หลวงพระบาง พักโรงแรมหรู 4 ดาว
วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน PG
อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน 
วัดเชียงทอง , น้ำตกตาดกวางสี ,ตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง + ชุดสะบายดี

  

 


 

Visitors: 202,537