LAOS01_FD_DEC17-APR18 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว

LAOS01_FD_DEC17-APR18 

ทัวร์ลาว . . . หลวงพระบาง พักโรงแรม 4 ดาว
วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน FD
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
บินประหยัด . . . อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน

 

 


 


 

 


 

 

 

Visitors: 202,537