SHCZCSX3 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ) [JAN-MAR 2018]

SHCZCSX3 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ)

 

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)

  

 

 

Visitors: 178,463