SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) [DEC2017-MAR2018]

SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW)

ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-
วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง

#อื่มอร่อยกับอาหารครบทุกมื้อ
#เดินทางสะดวกสบายกับสายการบิน NookScoot

 

 


 


 

 


 • TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 22,900.-.jpg
  TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย ทะเลสาปสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่วนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กงแช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ขึ้นตึก Taipei101 ราคาเร...
  ราคาปกติ ฿22,900
  ราคาขาย ฿22,900

 • TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 16,900.-.jpg
  TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei 101 ชมอุทยานเย๋หลิ่วพิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบู + เสี่ยวหลงเปาอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คช้อปปิ้ง...
  ราคาปกติ ฿16,900
  ราคาขาย ฿16,900

 • TPE03.jpg
  TPE03 Flower Festival 5D3N [FEB-MAR 2018] ชมความสวยงามของดอกซากุระ ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อนั่งรถไฟโบราณ , อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน , วัดเหวินหวู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไ...
  ราคาขาย ฿15,777

 • TPE09.jpg
  TPE09 Paradise In TAIWAN 4D3N [JAN - MAR 2018] พักโรงแรมหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว "บิน 5 ดาวสะสมไมล์ 50%"นั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน , ช้อปปิ้งตลาดเซียเหมินติงล่องเรือทะเลสาป...
  ราคาขาย ฿21,900

 • TPE12.jpg
  TPE12 - (JAN-APR'18) FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เส้นทางโรแมนติกชมซากุระ สะสมไมล์ 50 % พักหรูระดับ 5 ดาวเที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ว , ข้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet สัมผัสธรรมชาติ Cing...
  ราคาขาย ฿25,900
Visitors: 178,463