SHWECSX5 ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (WE) (Jan-Mar 2018)

SHWECSX5 ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 4วัน 3คืน (WE)

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)

#เที่ยวเพลินเต็มอิ่ม สนุกทุกสถานที่ทุกการเดินทาง
#เดินทางกับสายการบินสุดแสนสบาย CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 

**กำหนดการเดินทาง ม.ค. ก.พ. มี.ค. 61**

 

 


 

 

 

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน

 

(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น)

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ

(เด็กราคาเท่าผู้ใหญ่)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม ท่านละ

วันที่  12-17 / 26-31 มกราคม 2561

21,799 บาท

4,500  บาท

วันที่  02-07 กุมภาพันธ์ 2561

21,799 บาท

4,500  บาท

วันที่  01-06 มีนาคม 2561

21,799 บาท

4,500  บาท

ราคาพิเศษ ไม่รับจอยแลนด์

 

ราคาปกติ
฿21,799
ราคาขาย
฿21,799
จำนวน:
Visitors: 178,463