EASY WINTER HONGKONG 3D2N [DEC17-MAR18]

ราคาขาย
฿14,900
จำนวน:

EASY WINTER HONGKONG 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

ช่วงการเดินทาง ธ.ค.-มี.ค.61

ราคาเริ่มต้นที่ 14900.-/ท่าน

 

เดินทางโดยสายการบินCATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

vสักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง

 

vช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย 

vชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง 

vชมREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว 

vชมVICTORIA  PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง 

vนั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค 

vช๊อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ 

vอิสระเต็มอิ่มกับการ ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย 

vพิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง

วันที่

รายละเอียดการท่องเที่ยว

มื้ออาหาร

โรงแรม

D1

กรุงเทพฯฮ่องกงกระเช้านองปิงอิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET

- / L / D

SILKA TSUN WAN HOTEL OR SML

D2

ติ่มซำรถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ - วัดแชกงหมิววัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต

DS / L /D

SILKA TSUN WAN HOTEL OR SML

D3

ติ่มซำ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - กรุงเทพฯ

B / - / -

 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เที่ยวบิน

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::

 

07 – 09 ธ.ค. 60

17,900.-

5,500.-

CX616 BKK-HKG 06.45-10.10

CX617 HKG-BKK 21.35-23.35

16 – 18 ธ.ค. 60

14,900.-

5,500.-

CX616 BKK-HKG 06.45-10.10

CX709 HKG-BKK 22.00-23.55

05 – 07 ม.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55

12 – 14 ม.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10

CX709 HKG-BKK 22.00-23.55

26 – 28 ม.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55

03 – 05 ก.พ. 61

15,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10

CX709 HKG-BKK 22.00-23.55

02 – 04 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55

09 – 11 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55

16 – 18 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.25-12.10

CX703 HKG-BKK 20.00-21.55

23 – 25 มี.ค. 61

16,900.-

5,500.-

CX700 BKK-HKG 08.15-12.15

CX709 HKG-BKK 22.25-00.15+1

ราคาอื่นๆ

เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 5,500 บาท

ราคาจอยแลนด์ 8,900 บาท

 

  • HKG001_RJ_JAN-APR18 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ.jpg
  HKG001_RJ_JAN-APR18 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธานวัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตงเหมินช้อปปิ้งสุดชิค Walking Street 3 วัน 2 คื...
  ราคาขาย ฿9,999

 • HKG01_CX_JAN-MAR18 ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!!นอนปิง.jpg
  HKG01_CX_JAN-JUN18ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!!นอนปิง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านอนปิง บินคาเธ่ย์วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธานชมโชว์ม่านน้ำ ช้อปปิ้งหลอหวู่ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น...
  ราคาขาย ฿11,900

 • HKG02_CX_JAN-MAR18 ฮ่องกง นอนปิง ไหว้พระ 5 วัด.jpg
  HKG02_CX_JAN-JUN18ฮ่องกง นอนปิง ไหว้พระ 5 วัด ฮ่องกงนอนปิง 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 5 วัดดังนอนฮ่องกง 2 คืน !!พระใหญ่วัยโป่หลิน เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์วัดวังต้าเซียน วัดซีหลิน วัดแชกง...
  ราคาขาย ฿15,900

 • HKG02_RJ_JAN-APR18 ฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระ 5 วัด.jpg
  HKG02_RJ_JAN-AUG18ฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระ 5 วัด ฮ่องกง นอนปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง บิน RJวัดหวังต้าเซียน เจ้าพ่อแชกงมิว วัดชิหลินขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน 3 วัน 2 คืนพระใหญ่วัยโ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • HKG03_CX_JAN-MAR18 ฮ่องกง พระใหญ่นอนปิง ดิสนีย์แลนด์.jpg
  HKG03_CX_JAN-JUN18ฮ่องกง พระใหญ่นอนปิง ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง นอนปิง ดิสนีย์แลนด์ บินคาเธ่ย์วัดหวังต้าเซียน เจ้าพ่อแชกงมิว วัดชิหลินขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน 3 วัน 2 คืน นอนฮ่อง...
  ราคาขาย ฿17,900

 • HKG03_RJ_JAN-APR18 ฮ่องกง พระใหญ่นอนปิง ดิสนีย์แลนด์.jpg
  HKG03_RJ_JAN-AUG18 ฮ่องกง พระใหญ่นอนปิง ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง นอนปิง ดิสนีย์แลนด์ บินคาเธ่ย์วัดหวังต้าเซียน เจ้าพ่อแชกงมิว วัดชิหลินขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน 3 วัน 2 คืน นอนฮ่อ...
  ราคาขาย ฿0

 • HKG04_RJ_SONGKRAN_2018.jpg
  HKG04_RJ_SONGKRAN_2018 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3เมือง 4วัน3คืนวัดแชกงเมียว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธานเวเนเชี่ยน เซนาโด้สแควร์ โชว์หยวนหมิงหยวนพิเศษ!! เมนูเป๋าฮื๊อ+ไวน์แดง ...
  ราคาขาย ฿19,900

 • HKG08_EK_JAN-APR18 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน.jpg
  HKG08_EK_JAN-APR18 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน บินเอมิเรตส์วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธานเวเนเชี่ยน โบสถ์เซ็นต์ปอล 3 วัน 2 คืน นอนฮ่องกง 2 คืน!! ราคาเ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • HKG09_EK_JAN-ARP18 ฮ่องกง shopping บินหรู..อยู่สบาย.jpg
  HKG09_EK_JAN-MAY18ฮ่องกง shopping บินหรู..อยู่สบาย HONGKOK SHOPPINGวัดแชกงมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย 3 วัน 2 คืน พักฮ่องกง 2 คืน!! ราคาเริ่มต้น 11,900...
  ราคาขาย ฿11,900
Visitors: 246,749