REP02_FD_OCT17-FEB18 11900.- กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

ช่วงการเดินทาง ต.ค.-ก.พ.61

ราคาเริ่มต้นที่ 11900.-/ท่าน

 

(เช็คที่่ ได้ที่ LINE@ : @smilethailandtour หรือโทร 086-476-9001)

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

13 ต.ค.60

15 ต.ค.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

20 ต.ค.60

22 ต.ค.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

27 ต.ค.60

29 ต.ค.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

10 พ.ย.60

12 พ.ย.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

18 พ.ย.60

20 พ.ย.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

25 พ.ย.60

27 พ.ย.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

1 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

16 ธ.ค.60

18 ธ.ค.60

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

22 ธ.ค.60

24 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

29 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

 

30 ธ.ค.60

1 ม.ค.60

24

14,900

14,500

13,900

3,000

 

13 ม.ค.60

15 ม.ค.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

27 ม.ค.60

29 ม.ค.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

10 ก.พ.60

12 ก.พ.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

16 ก.พ.60

18 ก.พ.60

24

12,900

12,500

11,900

3,000

 

24 ก.พ.60

26 ก.พ.60

24

11,900

11,500

10,900

3,000

 

 

 

 

Visitors: 202,537