MMR012_DD_OCT17-MAR18 11900.-โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน

ราคาขาย
฿11,900

โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน

ต.ค.-ธ.ค.60

ราคาเริ่มต้นที่ 11900.-/ท่าน

ไฮไลท์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม

ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)


(เช็คที่่ ได้ที่ LINE@ : @smilethailandtour หรือโทร 086-476-9001)

วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน DD พักโรงแรม4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

6 ต.ค.60

8 ต.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

7 ต.ค.60

9 ต.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

13 ต.ค.60

15 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 

14 ต.ค.60

16 ต.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

20 ต.ค.60

22 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 

21 ต.ค.60

23 ต.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

 

27 ต.ค.60

29 ต.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

28 ต.ค.60

30 ต.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

3 พ.ย.60

5 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

4 พ.ย.60

6 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

10 พ.ย.60

12 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

11 พ.ย.60

13 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

17 พ.ย.60

19 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

18 พ.ย.60

20 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

24 พ.ย.60

26 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

25 พ.ย.60

27 พ.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

1 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

2 ธ.ค.60

4 ธ.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 

8 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 

9 ธ.ค.60

11 ธ.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

 

15 ธ.ค.60

17 ธ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

16 ธ.ค.60

18 ธ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

22 ธ.ค.60

24 ธ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

23 ธ.ค.60

25 ธ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

29 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,000

 

31 ธ.ค.60

1 ม.ค.61

35

14,900

14,500

13,900

3,000

 

5 ม.ค.61

7 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

6 ม.ค.61

8 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

12 ม.ค.61

14 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

13 ม.ค.61

15 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

19 ม.ค.61

21 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

20 ม.ค.61

22 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

26 ม.ค.61

28 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

27 ม.ค.61

29 ม.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

2 ก.พ.61

4 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

3 ก.พ.61

5 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

9 ก.พ.61

11 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

10 ก.พ.61

12 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

16 ก.พ.61

18 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

17 ก.พ.61

19 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

23 ก.พ.61

25 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

24 ก.พ.61

26 ก.พ.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 

3 มี.ค.61

5 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 

9 มี.ค.61

11 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

10 มี.ค.61

12 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

17 มี.ค.61

19 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

Visitors: 202,536