MMR09_FD_OCT17-MAR18 31900.- เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินเเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์

ราคาขาย
฿31,900

เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินเเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  

ชมวิวที่สวยงาม เขามัณฑะเลย์ฮิลล์

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม

ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  

เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งแม่น้ำเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


วันเดินทาง ราคา แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว บิน FD 6 วัน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

12 ต.ค.60

17 ต.ค.60

25

32,900

32,500

31,900

8,000

 

20 ต.ค.60

25 ต.ค.60

25

32,900

32,500

31,900

8,000

 

10 พ.ย.60

15 พ.ย.60

25

31,900

31,500

30,900

8,000

 

24 พ.ย.60

29 พ.ย.60

25

32,900

32,500

31,900

8,000

 

8 ธ.ค.60

13 ธ.ค.60

25

34,900

34,500

33,900

8,000

 

28 ธ.ค.60

2 ม.ค.61

25

33,900

33,500

32,900

8,000

 

12 ม.ค.61

17 ม.ค.61

25

31,900

31,500

30,900

8,000

 

9 ก.พ.61

14 ก.พ.61

25

31,900

31,500

30,900

8,000

 

1 มี.ค.61

6 มี.ค.61

25

31,900

31,500

30,900

8,000

 

 

Visitors: 202,536