MMR001_DD_OCT17-MAR18 10900.- โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

ราคาขาย
฿10,900

โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ต.ค.-มี.ค.61

ราคาเริ่มต้น / ท่าน
10900.-

 

ไฮไลท์

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 
(เช็คที่่ ได้ที่ LINE@ : @smilethailandtour หรือโทร 086-476-9001)

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

6 ต.ค.60

8 ต.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

7 ต.ค.60

9 ต.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

13 ต.ค.60

15 ต.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

14 ต.ค.60

16 ต.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

20 ต.ค.60

22 ต.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

21 ต.ค.60

23 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

27 ต.ค.60

29 ต.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

28 ต.ค.60

30 ต.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

3 พ.ย.60

5 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

4 พ.ย.60

6 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

10 พ.ย.60

12 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

11 พ.ย.60

13 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

17 พ.ย.60

19 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

18 พ.ย.60

20 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

24 พ.ย.60

26 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

25 พ.ย.60

27 พ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

1 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

2 ธ.ค.60

4 ธ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

8 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

9 ธ.ค.60

11 ธ.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

15 ธ.ค.60

17 ธ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

16 ธ.ค.60

18 ธ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

22 ธ.ค.60

24 ธ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

23 ธ.ค.60

25 ธ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

29 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

31 ธ.ค.60

1 ม.ค.61

35

13,900

13,500

12,900

3,000

5 ม.ค.61

7 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

6 ม.ค.61

8 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

12 ม.ค.61

14 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

13 ม.ค.61

15 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

19 ม.ค.61

21 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

20 ม.ค.61

22 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

26 ม.ค.61

28 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

27 ม.ค.61

29 ม.ค.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

2 ก.พ.61

4 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

3 ก.พ.61

5 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

9 ก.พ.61

11 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

10 ก.พ.61

12 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

16 ก.พ.61

18 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

17 ก.พ.61

19 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

23 ก.พ.61

25 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

24 ก.พ.61

26 ก.พ.61

35

10,900

10,500

9,900

3,000

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

3 มี.ค.61

5 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

9 มี.ค.61

11 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

10 มี.ค.61

12 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

17 มี.ค.61

19 มี.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

 

 

 

Visitors: 178,463