ภูฏาน

ภูฎาน พาโร ทิมพู  4 คืน 5 วัน (B3)-Jun-Aug 17

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 

ราคาเริ่มต้น 49,900-.

พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5 วัน 4 คืน

แถมฟรีสำหรับทุกท่านที่เดินทางแบบหมู่คณะ

- อาหารไทย 2 มื้อ ที่ห้องอาหารบ้านไทย และ ห้องอาหารเลมอน กลาส


 

2-4 ท่าน

5-10 ท่าน

11-15 ท่าน

16 ท่านขึ้นไป

พักคู่ ท่านละ

57,900

54,900

53,900

49,900

พักเดี่ยว เพิ่ม

4500

Uราคาปกติ
฿57,900
ราคาขาย
฿57,900
จำนวน:
Visitors: 268,042